Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smart specialisering

Ett arbete pågår för att ta fram en Regional innovationsstrategi för Smart specialisering i Västernorrland (RIS3). Under remissperioden 3 april till 30 juni fanns det möjlighet för alla intresserade organisationer och aktörer att lämna synpunkter på den remissversion som arbetats fram. Här hittar du information och kunskapsunderlag som har legat till grund för strategin.

En smart specialiseringsstrategi är en förstärkt innovationsstrategi för kunskapsdriven tillväxt och arbetet sker utifrån en metodik som är gemensam för hela EU. Strategin har tagits fram av Region Västernorrland i nära dialog med representanter från såväl näringslivet och näringslivsfrämjande aktörer, som forskningsaktörer, offentliga organisationer och myndigheter, med utgångspunkt från kvantitativa och kvalitativa analyser av regionens starka branscher och styrkeområden. Ett stort antal dialogmöten och workshops har genomförts. 

Remissversion_innovationsstrategi_västernorrland_200403.png

Att arbeta med innovationsfrågor i Västernorrland är en viktig del av det regionala tillväxtarbetet och den regionala tillväxtpolitiken. Den regionala innovationsstrategin ger förtydliganden och prioriteringar till fokusområden för Västernorrland.

Den är också kopplad till smart specialisering som är ett centralt område inom EU:s sammanhållningspolitik och i samtliga regioner i Sverige pågår arbete med att förtydliga innovationsarbetet och hur forskning och utveckling, i nära samverkan med näringslivet, kan vidareutveckla strategiska styrkeområden i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Mer om smart specialisering

Kontakt

Malin Vedin, 070-625 78 56, malin.vedin@rvn.se