Rapporter och projektmaterial

Här hittar du analysunderlag rörande smart specialisering och material från projektet SMART 2.0 industri Västernorrland.

Rapporter [pdf]

En analys av kompetensförsörjningsbehov inom Västernorrlands styrke- och utvecklingsområden 2022 (pdf)

Rapport vätgasanalys 2022 

S3-Kartläggning av nationella och internationell kluster, nätverk med koppling till Västernorrlands styrke- och utvecklingsområden med separat excel-verktyg (pdf)

Regional elnätsanalys Västernorrland (pdf)

Regionala effekter i Västernorrland av Northvolts etablering (pdf)

Delrapport 1 Smart industri 2.0 MIUN_FODI (pdf)

Skogen som resurs in Region Västernorrland: Näringslivsnalys 2002-2015 - nr48 (pdf)

Västernorrlands styrkeområden: Översikt av näringslivets styrkeområden och relationer till varandra ur ett kompetensperspektiv - nr 51 (pdf)

Västernorrkands styrkeområden: Detaljstudie av skogsnäringarna, fordonsindustrin, IKT, bank/finans samt teknisk konsultverksamhet ur ett kompetensperspektiv - nr 52 (pdf)

Västernorrlands styrkeområden: Detaljstudie av de funktionella arbetsmarknaderna i Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Sundsvall - nr 53 (pdf)

Har Västernorrland en brist på digital kompetens?: En analys av den digitala yrkesstrukturen i länet - nr 56 (pdf)

Kartläggning och analys av styrkeområden (pdf)

Analys av specialiseringar och diversifieringsmöjligheter i Kvarkenområdet (Västernorrland, Västerbotten och Österbotten), Cerum Umeå univsersitet

Föreläsningar/seminarier [stream]

Västernorrland styrkeområden: Översikt av näringslivets styrkeområden: Professor Rikard Eriksson vid Cerum Umeå universitet den 25 juni 2019 i Regionens hus Härnösand
Del 1 (streamio.com)
Del 2 (streamio.com)

Västernorrlands styrkeområden: Ett ramverk för en analys av yrkesstrukturen i regionen. Emelie Hane Weijman vid CERUM Umeå universitet den 12 september 2019 på Kompetensforum RVN.

Presentationer [pdf]

Västernorrland styrkeområden: Översikt av näringslivets styrkeområden: Professor Rikard Eriksson vid Cerum Umeå universitet den 25 juni 2019 i Regionens hus Härnösand (pdf)

Västernorrlands styrkeområden: Ett ramverk för en analys av yrkesstrukturen i regionen - Emelie Hane-Weijman vid Cerum Umeå universitet den 12 september 2019 (pdf)

Västernorrlands styrkeområden - Workshop: Professor Rikard Eriksson den 30 september 2019 i Regionens hus Härnösand (pdf)

Västernorrlands styrkeområden - Workshop: Professor Rikard Eriksson den 11 oktober 2019 i Regionens hus Härnösand (pdf)

Förstudie: industriell samverkansplattform Västernorrland 2020-08-31 (pdf)

Högupplösta bilder och trycksaker [jpg & pdf]

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland - affisch A1 för tryck (pdf) 

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland - bild för detaljzoom (jpg) 

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland arbetsställen under 100 anställda - affisch A1 för tryck (pdf)

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland Kvinnor - affisch A1 för tryck (pdf)

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland Funktionellt arbetsmarknadsmråde Kramfors - affisch A1 för tryck (pdf)

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland Funktionellt arbetsmarknadsmråde Sollefteå - affisch A1 för tryck (pdf)

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland Funktionellt arbetsmarknadsmråde Sundsvall - affisch A1 för tryck (pdf) 

Västernorrlands styrkeområden; Industry space Västernorrland Funktionellt arbetsmarknadsmråde Örnsköldsvik - affisch A1 för tryck (pdf)

Övrigt [pdf]

Sammanställning av material från workshops den 30 september och 11 oktober 2019 (pdf)

Ta del av processen med Smart specialisering


Tillbaka till toppen