Avancerad specialtillverkning

I Västernorrland är vi erkända för vår kompetens och kunskap kring utveckling, tillämpning och specialtillverkning av kompletta produkter och system med höga material- och kvalitetskrav på drift i krävande miljöer och avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning.

Det handlar allt från helhetsleverantörer av maskiner, motorer och fordon till elektronik och hydrauliska drivsystem med tillhörande applikationer och utveckling av styr- och övervakningssystem kopplat till industriell informationsteknologi.

Kunskapen inom materialteknik är bland annat kopplad till tillverkning av produkter i till exempel titan, kolstål, aluminium samt rostfria material och legeringar för krävande miljöer. De specialtillverkade produkterna levereras främst till försvars-, offshore-, gruv-, socker-, process- och kemiindustrin. Området är delvis även integrerat som leverantör i värdekedjan inom styrkeområdena skoglig bioekonomi samt utveckling och styrning av komplexa system kopplat till området Internet of things. Här finns ett system av olika aktörer i leverantörskedjan om bidrar med specialistkompetens riktat till varje delsektor inom området metall, maskin och fordon.

Området är traditionellt mansdominerat och visar på högre inbäddning än skoglig bioekonomi. Näringslivet kompetensmässigt är mer sammanlänkat genom att arbetskraften i högre grad byter arbete mellan olika branscher. Detta beror bland annat på att det finns fler arbetsställen med produktion inom området och att de ingår som leverantörer i värdekedjor regionalt, nationellt och internationellt.

Utmaning

Bibehålla och utveckla kompetenserna inom området och skapa förutsättningar för såväl fortsatt utveckling inom styrkeområden, som inom ett diversifierat näringsliv.


Tillbaka till toppen