Govtech

Regionen har en stark position inom offentlig sektors digitalisering. Offentlig sektor och offentlig förvaltning är en av de områden som sysselsätter flest i Västernorrland.

Govtech handlar om utveckling av offentlig sektor och nya digitala välfärdstjänster för medarbetare och medborgare. Globalt sker en snabb utveckling inom området. Regionen har en stark position inom offentlig sektors digitalisering, både inom den statliga förvaltningen, kommunal utveckling och samverkan med privata aktörer. Flera stora statliga myndigheters förvaltnings- och utvecklingsverksamheter är förlagda till regionen. Offentlig förvaltning och offentliga tjänster är en av de sektorer som sysselsätter flest anställda i Västernorrland. Området sysselsätter omkring 16 procent av arbetskraften.

År 2020 finns 22 myndigheter etablerade i Västernorrland, däribland myndigheten Digg med nationellt huvudansvar att stärka offentlig sektors digitalisering. Strategisk och operativ samverkan finns upparbetad genom ett myndighetsnätverk som samordnas av länsstyrelsen. Förutom innovation- och verksamhetsutveckling kopplar området även till social innovation och entreprenörskap.

Inom den kommunala sektorn samverkar regionens alla kommuner samt Hudiksvall, Nordanstig och Umeå kring utveckling av gemensamma e-tjänster. Framtagna tjänster används av kommuner över hela landet. Parallellt med detta arbete finns många privata konsult- och it-företag som kombinerar tvärsektoriell kunskap kring regionens basindustrier med utveckling av tjänster och förvaltning inom offentlig sektor.

Utmaning

Omställning till nya affärsmodeller, ökad digitalisering och tillgänglighet samt om säker informationshantering.


Tillbaka till toppen