Komplexa produktions- och verksamhetssystem

Västernorrland har en tydlig profil inom den industrinära tjänstesektorn med fler sysselsatta inom området relativt riket.

Industrins koncentration till kärnverksamheter har drivit på utvecklingen av outsourcing och etablering av en ny stark utvecklingsdriven tjänstesektor. Detta framförallt inom regionens styrkeområden kopplat till teknisk konsultverksamhet, ingenjörer och verksamhetsutvecklare.

I regionen finns ledande företag inom utveckling och styrning av komplexa produktionsmiljöer, systemintegration och verksamhetssystem. Det har utvecklats till ett horisontellt styrkeområde. Ursprunget är Västernorrlands långa tradition av processinnovation (produkter, processer och tjänster) inom skoglig bioekonomi, metall- och maskinindustriell tillverkning samt kraftförsörjning vilket resulterat i avknoppningar och företagsetableringar.

Området karaktäriseras av kombinationen av starka branschkunskaper inom regionens samtliga styrkeområden. Det gäller främst inom styrkeområdenas hela värdekedjor kopplat till teknik och industriell informationsteknologi, produktions-, verksamhets-, process-, tjänste- och affärsutveckling. Denna kunskap kommer även till användning vid verksamhetsutveckling och tjänster inom offentlig sektor.

Här finns systemintegrerande företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass. Det är idag en utvecklad stark fristående världsledande kunskapsintensiv exporterande tjänstesektor med expertis i hela värdekedjan.

Utmaning

Kompetensförsörjning samt att dra nytta av utvecklingskraften inom styrkeområdet till fler av Västernorrlands styrke- och utvecklingsområden.


Tillbaka till toppen