Skoglig bioekonomi

Västernorrland är bland de ledande i världen när det gäller industritillämpningar och omställning till fossilfria produkter, framförallt av avancerade tjänster och teknik inom bioraffenaderiområdet.

Det gäller framförallt hållbar bearbetning av biomassa till ett spektrum av nya biobaserade produkter som till exempel mat, foder, bioenergi, gröna kemikalier, cellulosafiber, nanocellulosa, textil, restavfall och förnybara råvaror. Den skogliga bioekonomin i regionen med skogsbruk, trä-, pappers-, massa-, kemiindustri samt hantering och nyttiggörande av restavfall är kraftigt systembärande.

Samtidigt är skogen som naturresurs en viktig bas för andra näringar samt sociala och hälsobringande värden. Det innebär att det i Västernorrland finns ett helt system av aktörer i leverantörskedjan som bär upp andra sektorer. Hela området visar på stor sysselsättning och har stor systempåverkan samt relativt hög utbildningsnivå mot riket med hög närvaro av internationella koncerner.

Utmaning

Styrkeområdet är tudelat med stora skillnader när det gäller sysselsättning, utbildnings-och lönenivåer och genus i ett traditionellt mansdominerat område.

Inbäddningen i regionens övriga näringsliv är svag både när det handlar om hur styrkeområdet kompetensmässigt är sammanlänkat och hur arbetskraften byter arbete mellan olika branscher. Styrkeområdet behöver även stimulera ökat entreprenörskap inom SME företag, innovation, tjänste- och produktutveckling, regional förädling samt avknoppningar som bidrar till fortsatt hög attraktivitet och sysselsättning vilket är viktigt för konkurrenskraften i regionen.


Tillbaka till toppen