Autonom mobilitet

Det är utvecklingsområdet har en potential att utvecklas till styrkeområde för länet. Autonom mobilitet är i stark utveckling.

Området autonom mobilitet genomgår tekniksprång både inom grön omställning, effektivisering, elektrifiering och digitalisering.

I Västernorrland finns världsledande, internationell industri som arbetar med allt från utveckling till produktion och styrning av mobila och autonoma fordon på land, vatten och i luften. Industrin, med tillverkning av avancerade individanpassade elrullstolar, serieproduktion av aluminiumbåtar, terräng- och militära fordon och specialfartyg har hög innovationsförmåga, hög grad av internationalisering och stark export. Detta tack vare en kombination av material- och specialistkompetens, inbyggda tjänster och tekniker kopplat till industriell informationsteknologi.

Området är sysselsättningsmässigt det område i regionen som har högst specialisering jämfört med resten av landet. Det domineras av några aktörer med underleverantörer inom teknisk konsultverksamhet och verkstadsindustrileverantörer med hög material- och kvalitetsprestanda. Detta har även uppmärksammats av en rad nationella och internationella företag och forskningsaktörer som nu stärker sin närvaro i Västernorrland.

Utmaning

Området präglas av stor omställning samt innovationskraft och behov av att ta tillvara möjligheterna med tekniksprång inom området. En utmaning inom området är att synliggöra de förutsättningar för testverksamhet och uppskalning som finns i Västernorrland, samt att stärka relationerna till övriga styrke- och utvecklingsområden.


Tillbaka till toppen