Foodtech

Länets och Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel behöver öka. Det här är ett utvecklingsområde för länet.

Efterfrågan på nya, hållbara och hälsosamma matvaror ökar. Foodtech är Västernorrlands svar på utmaningen kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion. För att möta dessa behov arbetar livsmedelsproducenterna och systemen runt dem för att bli mer hållbara. Inom området finns möjligheter till tillväxt, ökad sysselsättning, forskning och utveckling.

I länet finns ett antal små producerande enheter vilket ger förutsättningar för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion. I Västernorrland bedrivs framför allt småskalig livsmedelsproduktion samt produktion av dryckestillverkning. I länet finns också världens största uppskalade styr- och odlingssystem i ett slutet kretslopp för odling av tomater och fisk. Med bas i Härnösand drivs länets foodtech-initiativ, med visionen att till 2025 skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom cirkulär och hållbar primärproduktion för livsmedel samt produktionsområden för kretsloppsodlingar.

Inom området drivs forskningsprojekt och förstudier relaterat till utmaningsdriven innovation, bland annat för att ta fram cirkulärt och hållbart fiskfoder av proteiner från skogsråvara och nästa generations foder för fiskkretslopp.

Utmaning

Idag är området under utveckling och kännetecknas av småskalighet – en kritisk massa med fler aktörer är avgörande för framtida utveckling.


Tillbaka till toppen