Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional kompetensförsörjning

De regionalt utvecklingsansvariga myndigheterna har sedan 2010 regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar och tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens. Uppdraget handlar om att arbeta för att länet på bästa sätt ska möta näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetens.

Regionala kompetensplattformen

För att säkerställa regionens kompetensbehov krävs samverkan mellan en rad offentliga och privata aktörer, i syfte att erbjuda relevanta utbildningsinsatser och på så sätt säkerställa arbetsgivarnas behov av personal med rätt kompetens. Eftersom frågorna tar sin utgångspunkt i flera politikområden; såväl arbetsmarknads-; utbildnings-, som närings- och regional tillväxtpolitik finns också stora utmaningar när regionala initiativ ska genomföras. Därför är den regionala kompetensplattformen, med syfte att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, ett viktigt verktyg för det regionala arbetet. Ingen aktör kan ensam klara utmaningarna inom området, men genom att utgå från fastställda strategier, planer och program och gemensamt prioritera regionala insatser ökar förutsättningarna att nå goda resultat.

På uppdrag från regeringen lämnade Tillväxtverket i juni 2017 förslag till riktlinjer och rekommendationer för de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete inom kompetensförsörjning.

Riktlinjer och rekommendationer - kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsläget i Mellersta Norrland

Region Västernorrland samarbetar med region Jämtland/Härjedalen där vi synliggör kompetensförsörjningsläget i Mellersta Norrland. Det gjordes tidigare i rapporterna Jobbpuls 2011 och Jobbpuls 2013. Jobbpuls 2017 är en uppdatering av uppgifterna från 2013 års Jobbpuls. 

Jobbpuls 2017