Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande programdokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030 är den övergripande strategiska inriktningen för vårt tillväxtarbete. Den samlar och länkar ihop handlingsplaner och andra regionala strategier i ett större sammanhang.

Ett Västernorrland - Regional utvecklingsstrategi 2030 (pdf)

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

I det regionala utvecklingsansvaret ligger bland annat att ta fram och leda genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Från och med 2017 är Region Västernorrland ansvarig för att ta fram, samordna genomförandet av och följa upp den regionala utvecklingsstrategin. Det har skett i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner och andra intressenter.

När vi pratar om den regionala utvecklingsstrategin säger vi ofta kort och gott RUS:en. RUS:en är ett strategidokument som innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingsarbetet i länet för åren 2020-2030. RUS är utgångspunkt för allt tillväxtarbete i länet, inklusive de strategier och program som tas fram inom EU:s sammanhållningspolitik.

Kunskapsunderlag för RUS

Invandrarindex Vuxna Västernorrland

Invandrarindex Ung 2018

OECD NSPA-rapport

Kartläggning och analys av styrkeområden

Rapport strukturbilder