Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Genom Digistad Örnsköldsvik ska digitala lösningar främja stadens och företagens utveckling.

40 miljoner till omstart och omställning i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

2021-06-04 15:08

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland har beviljat finansiering på totalt 40 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Vid denna utlysning prioriterades särskilt satsningar som ska stärka förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

React - EU är en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin. Till denna React – EU utlysning hade 21 projektansökningar godkänts av Tillväxtverket och tio av dem kunde beviljas. Projekten prioriterades av Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland den 12 maj, efter dialog med regionerna där hänsyn tas till regionala prioriteringar och strategier.

– Att EU verkligen gör skillnad ser vi i Strukturfondspartnerskapet, när vi med omfattande ekonomiska medel kan prioritera insatser som stärker näringslivet. Den här gången känns det extra angeläget och tydligt, eftersom vi har kunnat prioritera projekt som både stärker förmågan till omstart efter coronapandemin och bidrar till den långsiktiga regionala utvecklingen, säger vice regionråd Sara Nylund (S).

Beslut beviljade projektansökningar

Digital omställning Mellersta Norrland

RISE Research Institutes of Sweden AB AB beviljades 13 650 180 kronor från Europeiska regionalfonden för Digital omställning Mellersta Norrland. Projektet stämmer väl överens med båda länens regionala utvecklingsstrategier. RISE ska arbeta med små och medelstora företags digitala omställning för att stärka konkurrensförmåga, resiliens och hållbar utveckling och med hjälp av anpassade insatser tillvarata utvecklingspotentialen hos företag i hela Mellersta Norrland.

Digistad Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun beviljades 4 200 938 kronor från Europeiska regionalfonden för att stödja företagens digitala omställning och stärka möjligheten till återhämtning efter pandemin genom digital lotsning för företag.

– Jag har goda förhoppningar att projektet ska vara till hjälp för företag som drabbats av pandemins konsekvenser att återhämta sig, hitta nya vägar och att bygga sig starkare att möta framtiden. Det digitala har för allt fler blivit en självklar väg att ta del av både varor och tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Jagharenidé 2021-2023 i Västernorrland

BizMaker AB beviljades 2 695 218 kronor från Europeiska regionalfonden för sitt projekt Jagharenidé. Projektets ska genom en idétävling hitta nya idéer som bidrar till förnyelse och omställning hos små och medelstora företag i syfte att minska de negativa effekterna av pandemin, genom att hjälpa SMF att bli resilienta, att ställa om och öka deras konkurrenskraft.

Ledutveckling för företagsutveckling

Region Västernorrland beviljades 2 988 048 kronor från Europeiska regionalfonden för att utveckla och förstärka företagen som är aktiva i och kring Höga Kustenleden samt arbeta fram en hållbar led som företagen kan utveckla sina produkter och verksamhet kring. Förväntad effekt på lång sikt är ekonomisk tillväxt.

CO-RESPONS

Region Västernorrland beviljades 1 804 889 kronor från Europeiska regionalfonden för CO-RESPONS. Projektet ska stärka företagens konkurrenskraft, bidra till omställning och ökad tillväxt genom en högre och förnyad internationalisering hos små och medelstora företag i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Projektet har i och med beslutet nu även beviljats Tillväxtverkets basfinansiering av Regional Exportsamverkan, med Almi Företagspartner Mitt som samordnare.

Bovre - digital marknadsplats för samiska entreprenörer

Sametinget beviljades 676 538 kronor från Europeiska regionalfonden för att skapa en digital marknadsplats för de samiska företagen för att skynda på den digitala omställningen och öka företagens förutsättningar till en större marknad och ta fram gemensamma lösningar för marknadsföring och logistik.

Investeringar för sysselsättning och tillväxt i pandemins spår

Destination Vemdalen AB beviljades 2 300 634 kronor från Europeiska regionalfonden för projektet Investeringar för sysselsättning och tillväxt i pandemins spår. Den ökade naturturismen har accelererat kraftigt under pandemin vilket påverkar regionens attraktivitet för såväl inflyttning som etablering av företag. Projektet ska arbeta med ledförbättringar och att göra lederna mer lättillgänglig för en bredare målgrupp för ökad tillväxt och konkurrenskraft, både på nationell och en internationell marknad, samt ta fram lösningar för den långsiktiga driften av Vemdalens spår och ledsystem.

Omställning för besöksnäringen OSD

Destination Östersund AB beviljades 2 780 443 kronor från Europeiska regionalfonden för Omställning för besöksnäringen OSD. Projektet ska skapa förutsättningar för den lokala näringen att utveckla hållbara aktiviteter och reseupplägg, utveckla nya reseanledningar och bygga bort de hinder som finns idag för att ta nästa steg i utvecklingen.

RESPONSE - Cirkulär Transformation genom Design, Digitalisering, Material och Produktutveckling

Stiftelsen Svensk Industridesign beviljades 2 850 000 kronor för att stärka kapacitet och förmåga för deltagande SMF att praktiskt utveckla cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster samt även öka omställnings-hastigheten, kunskapen och motivation till fler cirkulära SMF i regionen och skapa bättre förutsättningar till industriell symbios med särskilt fokus på träindustri.

Gränslös utveckling i Storlien

Åre kommun beviljades 2 013 841 kronor från Europeiska regionalfonden för att bredda och stärka Storliens näringsliv och skapa de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att återuppbygga besöksnäringen i Storlien.

Om React-EU

Insatserna ska som helhet bidra till att konkurrenskraften i företagen ökar och till att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare efter krisen. Upplägget ska hantera krisens effekter utifrån varje regions förutsättningar, behov och utmaningar.

React-EU