Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Här och nu: dags att förbereda ansökningar till ny programperiod

2021-11-22 11:39

Här kan du ta del av utkasten till EU:s program för perioden 2021-2027.

Programförslag för det regionala ERUF-programmet för Mellersta Norrland, Interreg Sverige-Norge, samt Interreg Aurora (fd Botnia-Atlantica) skickades till regeringskansliet i juni och slutlig förhandling om programtexterna sker med EU-kommissionen under hösten. Ambitionen är att utlysningarna startar så fort som möjligt 2022. Det är därför läge att rigga partnerskap och börja förbereda ansökningar för att stå redo när utlysningarna kommer.

Programförslag ERUF Mellersta Norrland  

ERUF Mellersta Norrland

Tips från Tillväxtverket om att rigga projekt
Handbok för EU-projekt

Presentation Tillväxtverket - Här och nu 26 november

Programförslag Interreg Sverige-Norge   

Interreg Sverige-Norge

Presentation från Här och nu 26 november

Programförslag Interreg Aurora   

Interreg Aurora

Webbsida Interreg Aurora 

Presentation från Här och nu 26 november

Programförslag ESF   

ESF 2021-2027

Webbsida ESF

Presentation ESF-rådet Mellersta Norrland - Här och nu 26 november

7 december håller ESF webbinarium:

7 år med Socialfonden: ”Vi ska förändra arbetsmarknaden” – Gjorde vi det?

Observera att dessa texter kan komma att ändras under behandling i regeringskansliet och EU-kommissionen. Utifrån inskickade förslag kan EU-medlen utgöra max 40 procent i regionala ERUF-programmet och 65 procent i Interreg-programmen.

Möjligheter i nästa programperiod

26 november hålls en övergripande presentation av de ovan nämnda EU-programmen vid vårt seminarium ”Här och nu” – välkommen att delta! 
Vill du ta del av presentationen i efterhand? Skicka ett e-post till christina.mattsson@rvn.se 

Kontakt

Vi ser gärna att ni som riggar projekt och har funderingar kring medfinansiering från regionala utvecklingsmedel hör av er till oss på Region Västernorrland via e-post regionaltillvaxt@rvn.se

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt har vi arbetat med kommande EU-program en längre tid. För Västernorrland är det viktigt att EU-programmen ligger i linje med Västernorrlands prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.