Här och nu: dags att förbereda ansökningar till ny programperiod

2022-02-02 09:56

Här kan du ta del av utkasten till EU:s program för perioden 2021-2027.

Programförslag för det regionala ERUF-programmet för Mellersta Norrland, Interreg Sverige-Norge, samt Interreg Aurora (fd Botnia-Atlantica) skickades till regeringskansliet i juni och slutlig förhandling om programtexterna sker med EU-kommissionen under hösten. Ambitionen är att utlysningarna startar så fort som möjligt 2022. Det är därför läge att rigga partnerskap och börja förbereda ansökningar för att stå redo när utlysningarna kommer.

Programförslag ERUF Mellersta Norrland  

ERUF Mellersta Norrland (pdf)

Tips från Tillväxtverket om att rigga projekt

Handbok för EU-projekt

Presentation Tillväxtverket - Här och nu 26 november (pdf)

Presentation Region Västernorrland - Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg Sverige-Norge   

Interreg Sverige-Norge (pdf)

Presentation från Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg Aurora   

Interreg Aurora (pdf)

Interreg Aurora (interregnord.com)

Presentation från Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg NPA

NPA 2021-2027 (pdf)

Programförslag ESF   

ESF 2021-2027 (pdf)

Svenska ESF-rådets webbplats (esf.se)

Presentation ESF-rådet Mellersta Norrland - Här och nu 26 november (pdf)

Observera att dessa texter kan komma att ändras under behandling i regeringskansliet och EU-kommissionen. Utifrån inskickade förslag kan EU-medlen utgöra max 40 procent i regionala ERUF-programmet och 65 procent i Interreg-programmen.

Möjligheter i nästa programperiod

I mars 2022 kommer vi hålla i tematiska dialoger där vi födjupar oss i möjligheter för att rigga ansökningar inom energi och klimat, kultur etc.

26 november hålls en övergripande presentation av de ovan nämnda EU-programmen vid vårt seminarium ”Här och nu” – välkommen att delta! 

Kontakt

Vi ser gärna att ni som riggar projekt och har funderingar kring medfinansiering från regionala utvecklingsmedel - kontakta oss på Region Västernorrland via e-post till: regionaltillvaxt@rvn.se.

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt har vi arbetat med kommande EU-program en längre tid. För Västernorrland är det viktigt att EU-programmen ligger i linje med Västernorrlands prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.


Tillbaka till toppen