Anmäl dig till valideringsdagen 31 januari

2023-01-18 11:44

Vård- och omsorgscollege har arbetat med validering i länet och har goda erfarenheter av detta. Nu vill vi kraftsamla för en fortsättning av valideringsfrågan i Västernorrland, både i vård och omsorg men också för att inspirera flera yrkesutbildningar att arbeta med validering. Vi lyfter goda exempel och inspirerar till utveckling i länet.

Valideringsdagen hålls den 31 januari klockan 09.00-15.00 och är ett samarbete mellan Kommunförbundet Västernorrland, Vård och omsorgscollege, länets kommuner och Region Västernorrland. 

Program 

 • 8.40-9.00 Kaffe
 • 9.00 Välkommen
 • Kort introduktion till Lärkraft: En ny satsning med målet ”fler flexibla former för lärande”.
 • Kartläggning validering
  Örnsköldsviks- och Härnösands kommun berättar om arbetet
  de initierat för ett digitalt verktyg för validering i Västernorrland.
 • Gruppdiskussioner
 • 11.30-12.30 Lunch
 • Branschmodeller för validering
  Det finns ett antal olika branschmodeller för validering. Det här passet
  fokuserar på erfarenheterna från vård- och omsorgs branschmodell.
 • Gruppdiskussioner
  Vi pratar om hur vi jobbar vi med validering på de olika orterna, hur vi kan öka volymen validering som en del av kompetensförsörjningen i vård och omsorg och om hur vi kan inspirera och stötta fler yrkesutbildningar att jobba med validering
 • Sammanfattning av gruppdiskussionerna och kaffe, avslut av dagen

Välkommen med din anmälan via Kommunförbundet Västernorrlands sida

Plats:

Söråkers folkets hus

Målgrupp:

Syvare, vård- och omsorgslärare, skolledare, arbetsförmedlare, praktiksamordnare, fackliga och chefer i vård och omsorg.

Samtalsledare för dagen:

Jeanette Jernberg, utbildningssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland.

Kontaktperson Rolf Bäckman, projektledare Lärkraft, rolf.lennart.backman@rvn.se

Vad är validering?

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Det är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.


Tillbaka till toppen