Arbetet med vandringsleder ska stärkas

2022-10-03 15:25

Nu ska Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, länets två destinationsbolag och kommunerna undersöka hur bästa möjliga organisation för länets vandringsleder kan se ut. Arbetet inleds hösten 2022 och finansieras genom ett bidrag från Naturvårdsverket.

Snart finns ett färdigt nationellt ramverk för låglandsleder och målet med denna satsning är att Västernorrlands vandringsleder ska leva upp till de kvalitetskrav som ställs där. Genom att samarbeta och utbyta erfarenheter från lokalt-, kommunalt- och regionalt utvecklingsarbete hoppas man kunna etablera en regional ledorganisation.

Långsiktig förvaltning av leder 

- Det här blir viktigt för den långsiktiga förvaltningen av vandringslederna och för att skapa tydlighet mellan organisationerna, säger Niklas Selin, projektledare, Region Västernorrland och fortsätter: 2020 övertog Region Västernorrland utvecklingsansvaret för Höga Kusten-leden. Men hur den strategiska utvecklingen ska ske av alla leder regionalt behöver vi samordna.

Organisationerna, med länsstyrelsen och regionen i spetsen, ska titta på hur andra regionala ledorganisationer ser ut samt göra en rad kompetenshöjande aktiviteter tillsammans.

Om uppdraget att utveckla arbetet med landets vandringsleder

2022 fick Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla arbetet med landets vandringsleder. I uppdraget ingår att knyta ihop vandringsleder, utveckla vandringsleder i skyddade områden och i skyddade fjällnära skogar och fortsätta upprustningen av det statliga ledsystemet i fjällen. Utöver det ska Naturvårdsverket utveckla samordningen om vandringsleder i landet tillsammans med andra huvudmän.


Tillbaka till toppen