Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Vuxen läser en bok för ett barn

Barn i Västernorrland får en gåvobok

2021-04-23 08:25

För att främja språk- och läsutvecklingen har nämnden för hållbar utveckling beslutat att ge en bok till alla barn som är 18 månader och bosatta i länet. Satsningen är en del av det regionala ”bokstartsarbetet” som sker i samverkan med våra kommuner och barnhälsovården.

- Satsningen med en gåvobok är viktig och det är särskilt bra att boken är språkneutral, så alla föräldrar kan använda den och stötta barnens språkutveckling för en bra start i livet, säger Hans Backlund (S) ordförande regionala nämnden för hållbar utveckling.

Boken delas ut av Barnhälsovården vid hembesöken de gör när barnet är 18 månader, då bland annat barnets språkutveckling följs upp. Gåvoboken i år blir ”Den flygande hatten” som är skriven av Susanne Berne Rotraut.

- Att tidigt lära sig läsa och bli van vid böcker är jätteviktigt. All världens kunskap finns i böcker. Den som läser kan göra fantastiska resor, upptäckter och ta del av spännande äventyr. En bok ger möjlighet till både avkoppling, förströelse och kunskaper, säger Arne Engholm (L) ledamot regionala nämnden för hållbar utveckling.

Bokstartsarbetet vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet och bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Det är en särskild satsning på små barns språk- och läsutveckling, där kulturrådet sedan 2017 avsatt särskilda medel.

- Boken är ett ovärderligt hjälpmedel för barn och unga när de lär sig språket. Även i dagens digitala värld kommer ändå den fysiska boken att alltid ha sin givna plats som källa för inspiration och kunskap, säger Per Wahlberg (M) vice ordförande regionala nämnden för hållbar utveckling.

Regional biblioteksverksamhet 

Regionbiblioteket är en del av regionens Kultur och bildningsverksamhet. Uppdraget finansieras av statliga och regionala medel och är en del av Kultursamverkansmodellen.