Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Barnen ska bli ännu mer delaktiga i biblioteken

2020-02-03 12:00

Den första januari blev Barnkonventionen svensk lag. För att stärka barnperspektivet i bibliotekens verksamhet höll Regionbibliotek Västernorrland därför en kunskapsdag för länets folkbiblioteksanställda.

Barnkonventionen innebär att vi ska ge alla barn rätt att komma till tals och behandlas med respekt. Vi ska också fundera på vad som är barnets bästa i alla åtgärder som berör barn.

Den 28 januari höll därför Regionbibliotek Västernorrland en kunskapsdag för länets folkbiblioteksanställda som handlade om att fördjupa barnperspektivet i bibliotekens verksamhet.

Monica Gustafsson Wallin, strategisk utvecklare i barnrättsfrågor, gav en översikt av sina erfarenheter från 20 års arbete med barns rättigheter inom både offentlig och ideell sektor. Emma Elofsson, biblioteksutvecklare, delade med sig av hur Karlskoga bibliotek arbetar för att integrera barnkonventionen.

- Barns och ungas delaktighet gynnar den egna biblioteksverksamheten. Genom ökad medvetenhet, större förståelse och kunskap om barn och barns rätt kan biblioteken säkerställa att de tar hänsyn till barnets rättigheter i verksamhetsplanering, uppföljning och aktiviteter, säger Karin Zetterberg, processledare för Regionbibliotekets stöd till länets folkbibliotekschefer under 2020.

Regionbiblioteket, vars primära uppgift är att stödja verksamhetsutveckling och kvalitet på folkbiblioteken i länet, kommer att fortsätta stärka bibliotekens kunskaper i barnrättsfrågan under hela året.