Fakta om besöksnäringen i Västernorrland. Både Destination Sundsvall och Destination Höga Kusten slog i juli 2021 sitt gamla rekord av kommersiella gästnätter från 2019 - med 8 procent respektive 16 procent. 2019 var det 3,8 miljoner kommersiella gästnätter i länet, det var 34 000 fler gästnätter i juli 2021 jämfört med juli 2019.  Antalet kommersiella gästnätter var 1,2 miljoner 2021. Av dem är 8,3 procent utländska gäster. De flesta väljer att bo på hotell, 64 procent. Övriga boendeformer är camping 25 procent, vandrarhem 5 procent och stugbyar 2 procent.  Västernorrland har 244 193 invånare och det motsvarar 2,3 procent av andel bofasta av Sveriges befolkning. Den störta reseanledningen för besökare i Västernorrland är vandring, länet har 221 naturreservat och den största landhöjningen i världen.  Besöksnäringen omsätter 184 miljarder i Sverige varje år. Här i Västernorrland sysselsätter branschen 2900 anställda, det motsvarar 2,5 procent av sysselsättningen i Västernorrland.  Andelen utrikesfödda som arbetar inom hotell- och restaurang är 39 procent.

Besöksnäringen återhämtade sig starkt 2021

2022-05-06 13:49

Jämfört med rekordåret 2019 saknades tre procent, eller knappt 44 000, gästnätter i Västernorrland 2021. Det är en mycket stark återhämtning, särskilt i jämförelse med riket, där hela 21 procent av gästnätterna saknades jämfört med 2019.

Starkast återhämtning från 2020 till 2021 var inom stugbyarna, där en ökning om 50 procent sågs. Antalet gästnätter var faktiskt högre för stugbyarna 2021 än 2019, men inte tillräckligt för slå toppnoteringen 2018. Alla boendeformer såg ökningar 2021 jämfört med 2020, svagast var ökning för camping med 11 procent, dock noterade också campingen lägst tapp 2020 mot 2019.

Jämfört med 2019 uppvisar stugbyar faktiskt en ökning med 18 procent, hotell och camping är ner två procent vardera medan vandrarhem är ner 29 procent.

Antal utländska besökare fördubblades 2021

Bland utländska besökare skedde under 2021 en fördubbling, jämfört med 2020, av antalet som kommer från Norden (exklusive Sverige) och de som kommer från Europa (exklusive Norden). Trots detta är besökarna från Norden (exklusive Sverige) fortsatt ner 61 procent jämfört med 2019. För Europa (exklusive Norden) är antalet ner 12 procent och för Världen (exklusive Europa) är det ner 45 procent jämfört med 2019 – totalt är utlandet fortsatt ner 37 procent.

Svenska besökare däremot har tillströmmat och gick upp två procent jämfört med 2019, det motsvarar ytterligare drygt 20 000 gästnätter – vilket delvis kompenserar bortfallet från de utländska som gick ner drygt 60 000 gästnätter, men inte helt och hållet.

- Det är en stark återhämtning som gjorts i Västernorrland. Om även de utländska besökarna hittar tillbaka är vår region väl positionerade för nya rekord. Det gäller nu att fortsätta utveckla Västernorrlands kapacitet och erbjudande för att nå nya höjder, säger Linda Edlund, strateg besöksnäring, Region Västernorrland.

Denna nyhet redovisar enbart resultatet för de kommersiella gästnätterna, exkluderat nätter i privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) – det vill säga för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (HSVC). Icke-kommersiella gästnätter, till exempel hos släkt och vänner eller boende i eget fritidshus, är ej inkluderade. Inte heller ingår dagbesök.

Källa: Tillväxtverket, SCB


Tillbaka till toppen