Karta över Västernorrlands län och med delar av Finland och Sverige
Västernorrland ligger militärt sett i Sveriges midja och hela regionen är av mycket stor militärstrategisk betydelse. Beläget mitt i Sverige med bra knytpunkter till Norge och Finland gör att ytterligare satsningar här stärker Sveriges totalförsvar.

Budskapet till försvarsministern: ”Avgörande att satsa mer på totalförsvaret i Västernorrland ”

2023-11-17 13:38

Under försvarsminister Pål Jonsons besök 17 november lyfter ledande politiker i Västernorrland fram regionens centrala roll för Sveriges totalförsvar. Fokus på strategisk betydelse och geografisk placering stärker argumentet för ytterligare investeringar.

- Vi i Västernorrland strävar efter att stärka Sveriges totalförsvar. Vår strategiska betydelse och geografiska placering mitt i Sverige samt närheten till Norge och Finland, spelar en avgörande roll både för civilt och militärt försvar. Ett enat Västernorrland står bakom satsningar för ett utbyggt totalförsvar, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Försvarsnoden mitt i Sverige

Samtalet med försvarsministern betonade Västernorrlands geografiska läge och tillgången till befintliga och unika miljöer både på land och i vatten, så som övningsfält, skjutfält och närheten till prioriterade stråk, flygplatser och hamnar.

- Den snabba och kostnadseffektiva återetableringen av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I21) talar också för ytterligare satsningar i vår region. Vi står redo att fortsätta att göra det vi kan för att stötta Försvarsmaktens utveckling i vår region, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

I aviserade satsningar betonades länets styrkor för skarpa och simulerade övningar i varierade miljöer i samtalet med försvarsministern. MSB Sandös unika övningsmiljöer är en ovärderlig tillgång.

- Vi har helt klart styrkor som stöttar ett västernorrländskt initiativ. I frågan om att utveckla det civila och militära försvaret är övnings- och träningsmiljöer centrala, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors.

- Härnösand är redan idag säte för länets hemvärnsutbildningar och med sitt strategiska läge vid havet skulle marinen snabbt kunna skala upp sin verksamhet här. Det skulle stärka den strategiska försvarsförmågan i Västernorrland och längs hela norrlandskusten, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Bakgrund: Västernorrland mobiliserar för försvarssatsningar

Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och länets sju kommuner mobiliserar gemensamt för att:

  • attrahera fler försvarsetableringar till regionen
  • utöka försvarssatsningen i Sollefteå
  • skala upp och utveckla marinen och hemvärnet i Härnösand
  • möjliggöra ökad utbildningsvolym vid MSB Sandö i Kramfors

”Totalförsvaret Västernorrland – Försvarsnoden mitt i Sverige och Norden”


Tillbaka till toppen