Porträtt Cecilia Tellström, verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun och Thomas Andersson, verksamhetsstrateg Härnösands kommun.
Cecilia Tellström, verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun och Thomas Andersson, verksamhetsstrateg Härnösands kommun. ”Kan man exempelvis ha tre yrken att validera i varje kommun så har vi helt plötsligt många möjligheter i Västernorrland”, säger de.

De går i bräschen för validering i Västernorrland

2022-10-26 09:36

Fler valideringar är en vinst för individen och för samhället då det skapar jobb samt stärker kompetensförsörjningen. Nu arbetar Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun med att sammanställa alla valideringsmöjligheter som finns i regionen. Målet är sedan att synliggöra dem.

Cecilia Tellström arbetar som verksamhetsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun. I grannkommunen Härnösand finns Thomas Andersson som arbetar som verksamhetsstrateg. När de båda kom i kontakt med varandra insåg de sitt gemensamma intresse och tog fram en projektidé med avsikt att erbjuda alla kommuner i regionen en digital kartläggningsmodul och struktur för samverkan för validering.

– Jag har i uppdrag att utveckla valideringen men insåg snabbt att det är svårt att växa själv i den här frågan, det är otroligt resurskrävande, säger Thomas Andersson och fortsätter: när jag och Cecilia började prata insåg vi att vägen framåt är gemensam. Kan Härnösands- och Örnsköldsviks kommuner samverka fördubblar det våra möjligheter till att nå människor som har kompetens att validera.

På samma sätt förklarar Cecilia det omvända; att om varje kommun lyckas skapa yrken att validera och vi kan skicka människor mellan kommunerna har vi helt plötsligt ett mycket bredare utbud också.

Nu ska det hända

Cecilia och Thomas upplever att många konstellationer pratar om frågan. Eftersom arbetsmarknaden har svårt att få tag på folk driver också många på att validering ska erbjudas och att det måste gå att synliggöra kunskaper, färdigheter och kompetenser. Validering inom vuxenutbildningen behövs helt enkelt!

– Vi har sagt att nu ska det hända. Vi har också en plan som är presenterad för rektorerna på vuxenutbildningen och inom regionen, säger Cecilia Tellström.

I deras plan ingår att kartlägga vilka möjligheter som finns till validering idag i Västernorrland och att ansöka om statsbidraget som är kopplat till validering. De ska också förankra och ta fram en digital plattform att synliggöra hela utbudet på. Den är sedan tänkt att lanseras via en länk där hela vuxenutbildningsutbudet är presenterat.

Samverkan är viktigt

- Vi följer den plan vi har satt upp tillsammans. Om den håller och vi kan använda en befintlig plattform för att presentera valideringsutbudet på kan vi räkna med att leverera själva utbudet som är riktat både till SYV:are och till individerna som har kompetens att validera tidigast ett år från nu, säger Thomas Andersson.

De är också tydliga med att de gärna vill ha flera kommuner med i arbetet.
– Kan man exempelvis ha tre yrken att validera i varje kommun så har vi helt plötsligt många möjligheter i Västernorrland, avslutar Cecilia Tellström.

Om utvecklingen av validering – ett nuläge

  • Regeringen ställer krav på kommuner att det ska erbjuda validering till invånarna
  • Validering förekommer endast i mycket låg utsträckning regionalt
  • Idag samverkar kommunerna i låg utsträckning inom validering
  • Valideringsutbud är inte synliggjort
  • Det finns behov av en standardisering
  • Det är en låg kännedom om validering hos regionens invånare

Vad är validering?

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Det är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.


Tillbaka till toppen