Vindkraftverk

Företagsstöd till investeringar inom energieffektivisering och förnybar energi

2023-08-01 10:00

Nu kan små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland söka företagsstödet Energi- och klimatstöd som medfinansieras av Europeiska unionen via RAM-projektet förnybar energi. Företagsstöd kan sökas för investeringar upp till 500 000 kronor inom energieffektivisering och förnybar energi. Energi- och klimatstödet kan beviljas en gång per företag med upp till 150 000 kr i stödbelopp.

Vilka kriterier ska uppfyllas?

För att beviljas stödet ska företaget till exempel vara aktivt med befintliga intäkter och sysselsätta minst en halvtidstjänst med löneutbetalning. Företaget får heller inte bedrivas som hobbyverksamhet utan bedömas kunna uppnå långsiktig hållbar tillväxt och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Verksamheten ska kunna producera eller förädla egen produkt eller tjänst och ha ett finansiellt behov av stödet samt ha 1-249 sysselsatta/anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning.

Företag som är verksamma inom jordbruks-, vattenbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling av en produkt eller tjänst beviljas inte stödet.

Både mjuka och hårda investeringar är stödbara

Inom mjuka investeringar räknas externa konsulttjänster som syftar till att utreda/ge stöd till omställning/satsning mot förnybara energikällor, förnybart drivmedel eller effektiviseringar i befintliga energisystem. Det kan även innefatta utveckling av ny produkt, processer, tekniker och affärsmodeller som kopplas mot förnybar energi eller effektiviseringar i befintliga energisystem.

Hårda investeringsinsatser kan exempelvis vara något som stärker verksamhetens energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar samhällets behov av fossila bränslen, exempelvis: värmeväxlare, ventilationsaggregat, värmepump, produkter för värmeåtervinning, tilläggs-isolering/byggnation samt maskiner och utrustning som minskar behovet av fossila bränslen.

 

eu_regionala_utvecklingsfonden.png

Statliga medel 

Energi- och klimatstödet är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Energi- och klimatstödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Tillbaka till toppen