Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Programförslag för EU-programmet Interreg Sverige-Norge

2021-10-11 16:28

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Ett nytt programförslag har tagits fram och är skickat till Näringsdepartementet för behandling.

Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Regionerna och fylkeskommunerna har tillsammans tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Nyligen skickades förslaget för den kommande programperioden in och återkoppling från Näringsdepartementet väntas i november. Efter att Näringsdepartementet har behandlat programförslaget lämnas det över till EU-kommissionen för vidare behandling och beslut.

- Hanteringen av programförslaget på nationell- respektive EU-nivå kommer troligtvis att ta längre tid än planerat. Ambitionen är dock fortfarande att programmet ska starta med en första utlysning under våren eller sommaren 2022, säger Frida Bergman, Strateg Regional utveckling vid Region Västernorrland.

EU:s investeringsprioriteringar styr programmets utformning:

  • Ett smartare Europa tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen.
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
  • Ett mer sammankopplat Europa, med strategiska transportnät och digitala nät.
  • Ett mer socialt Europa som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.
  • Ett Europa som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela Europa.

Här kan du ta del av programförslaget:

programforslag-18-juni-interreg-sverige-norge-2021-2027.pdf (regionvarmland.se)