EU sätter Västernorrland på kartan sommaren 2023

2022-12-19 15:23

I juni 2023 får Västernorrland och Sundsvall ett stort besök då ett femtiotal attachéer från EU:s konkurrenskraftsråd gästar länet. Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU.

Våren 2023 blir Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Detta innebär stora möjligheter för Sverige att öka kunskapen hos EU kring vad vårt land har att erbjuda samt belysa för oss särskilt viktiga frågor.

– Det är viktigt för oss att ta plats på EU:s arenor, därför är vi extra glada att man nu valt att förlägga ett EU-möte i Västernorrland, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland.

Sundsvall kommer att vara värdstad och redan nu pågår planeringen inför besöket för fullt:

– Sundsvall har många internationella företag som påverkas av beslut i EU. Renewcell, SCA och Permobil är några av de som kommer att delta under dagarna, säger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU, och behandlar frågor som rör fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. I konkurrenskraftsrådet samlas, de ministrar från alla medlemsländer som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Kontakt

Glenn Nordlund, ordförande i Regionstyrelsen Västernorrland.
E-post: glenn.nordlund@rvn.se
Telefon: 070-558 81 53

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall.
E-post: bodil.hansson@sundsvall.se
Telefon: 073-085 62 57


Tillbaka till toppen