Följ Näringslivsparlamentet live

2022-05-30 17:19

Följ Näringslivsparlamentet live den 1 juni, kl 12.00-17.00, där regionens högsta politiker och näringslivsrepresentanter diskuterar sina prioriterade frågor kring infrastruktur, digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet.

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen. Nytt för i år är att en expertpanel är med i diskussionerna, den består av Hans-Erik Nilsson Mittuniversitetet, Catherine Kotake Trafikverket, Camilla Aronsson och Anna Hübinette ESF, Hans Lundkvist och Erik Strindlund Tillväxtverket.

Parlamentet arrangeras av Handelskammaren Mittsverige och Region Västernorrland. Länken till sändningen finns här nedan:

Näringslivsparlamentet Västernorrland 2022 - YouTube

Näringslivsparlamentet Västernorrland – Handelskammaren Mittsverige (midchamber.se)

 


Tillbaka till toppen