Sarah tapetserare  sitt företag.
Möbeltapetserare Sarah Djärv är ett exempel på enmansföretag som sökt och fått företagsstöd för en mindre investering.

Företagsstöd även på engelska – satsning för att inkludera fler

2023-05-15 14:51

För att bredda målgruppen som kan söka företagsstöd hos Region Västernorrland finns nu sidor om företagsstöd även på engelska och lättläst svenska. Det är en del i satsningen att bredda bilden av företagaren i länet.

Det är viktigt att det finns tillgänglig information om företagsstöd. 2022 beviljades 280 företagsstöd till olika typer av företag i länet, till ett belopp om 94 miljoner kronor.

- Företagsstöd är en av nycklarna för att Västernorrland ska växa. Målet är att fler ska kunna driva framgångsrika små och medelstora företag och då måste vi lyckas nå ut och erbjuda investeringsstöd för företag som har utvecklingspotential, säger Peter Ekdahl, enhetschef vid enheten för stöd och finansiering vid Region Västernorrland.

Ett inkluderande företagsstöd

Regionen vill nå ut till alla slags företag i Västernorrland. I en undersökning som gjordes för några år sedan framkom att många företagare hade uppfattningen att det främst är stora bolag som kan få stöd.

- För att få bukt med den bilden har vi valt att lägga krut på kommunikationen. Vi har lyft fram berättelser om olika företag som fått stöd och översatt texter för att nå fler, förklarar Christina Mattsson, kommunikatör vid Region Västernorrland och fortsätter: vi har tagit kliv framåt i hållbarhetsfrågorna och blivit mer strategiska. Däri ligger också att vi ska vara tillgängliga för fler. Om vi får fler målgrupper att känna sig inkluderade i vår kommunikation når vi ut bredare. Vi ser att exempelvis utlandsfödda och kvinnor är en prioriterad målgrupp.

Business grants

Business grants

With the different types of business grants, County council Västernorrland contributes to sustainable regional development and growth. As an owner of a company you can seek investment grants to develop your operating business and thereby create employment in Västernorrland.

Lättläst svenska 

På webbsidorna om företagsstöd finns även funktionen lättläst svenska

Regionala berättelser

280 företag fick ekonomiskt stöd och chans att förverkliga idéer och göra kloka investeringar förra året.

Läs våra berättelser om företagsamma västernorrlänningar


Tillbaka till toppen