Produktionsingenjörer övervakar tillverkningsprocess på datorskärmar.
Produktionsingenjörer övervakar tillverkningsprocess på datorskärmar. FOTOGRAF JONAS BILBERG.

Företagsstöd för smartare industri

2022-05-25 16:43

Den 25 maj beslutade Region Västernorrland om företagsstöd till tre väletablerade industriföretag i Mjällom och Fränsta. Investeringarna beräknas stärka regionens konkurrenskraft inom området avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning.

- Satsningarna har en god koppling till prioriteringarna i vår regionala utvecklingsstrategi och vårt mål om växande och hållbara företag och fler företagsamma invånare. Industrin är viktig för vår region och nu när det händer mycket inom industrin kopplat till effektivisering och automatisering kan företagsstödet vara en viktig pusselbit för att stärka regionens konkurrenskraft och kunna skapa fortsatt utveckling i en bransch som är under stort omvandlingstryck, säger Sara Nylund, ordförande Regionala utvecklingsutskottet.

TwinTool S A Sundman AB

TwinTool S A Sundman AB är verksamma inom området avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning. Den 25 maj beslutade Region Västernorrland om 1 337 751 kronor i stöd till företaget. Företaget är beläget i Fränsta och jobbar framförallt med olika speciallegeringar och titansvetsning. De har över 30 års erfarenhet.

Med företagsstödet blir det möjligt för företaget att investera i en skärande maskin samt ett svetsbord. Detta innebär att de kan effektivisera tillverkningen och slippa frakta så mycket för att skära till egna jobb. På så sätt kan de få snabbare leveranser och öka produktionsvolymen. När det gäller hållbarhetsperspektivet köper företaget miljövänliga produkter av sina leverantörer i den mån som går och de bedöms också bedriva ett ansvarsfullt företagande med god personalomsorg. Företagets förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt bedöms därför som goda ur alla tre hållbarhetsdimensioner; socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Hemsek AB

I Mjällom ligger Hemsek AB som utvecklar och tillverkar egna elektronikprodukter. Idag har de nio anställda med en årsomsättning på 20 miljoner kronor. Då de jobbar med egenutvecklade produkter börjar maskinutrustningen vara en begränsning för utvecklingsavdelningen. Utvecklingen inom elektronik går snabbt och miniatyriseringen kräver maskinutrustning som har högre noggrannhet och även kapacitet. Via investeringar i två nya maskiner skapas möjligheter för fortsatt tillväxt i företaget som gör att de skulle dubblera sin kapacitet. Investeringen ger även en bättre arbetsmiljö för operatörerna. Region Västernorrland beviljar Hemsek AB 1 453 489 kronor i regionalt företagsstöd.

Gerdins Cutting Technology

Gerdins Cutting Technology AB söker företagsstöd för att möjliggöra produktion inom flera områden. De har gått från en liten lokal mekanisk verkstad till en högteknologisk industrigrupp i tillväxt. Företagets verksamhet består av att tillverka stansverktyg och hålpipor som används för håltagning och stansning i olika material inom exempelvis läderindustrin, förpackningsindustrin samt bilindustrin. Kunderna finns globalt, men när det gäller stansverktygen så är Sverige den största marknaden. Genom att investera i en kombilaser räknar företaget med ökad produktion inom flera områden och företaget kommer kunna ta sig in på en ny marknad som till exempel mot stora wellföretag. Region Västernorrland beviljar Gerdins Cutting Technology AB 1 585 140 kronor i regionalt företagsstöd.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd? 

www.rvn.se/foretagsstod

Om avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning

I Västernorrland är vi erkända för vår kompetens och kunskap kring utveckling, tillämpning och specialtillverkning av kompletta produkter och system med höga material- och kvalitetskrav på drift i krävande miljöer och avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning

Information om Innovationsstrategin för smart specialisering 


Tillbaka till toppen