Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Företagsstöd till Absolicon möjliggör tillväxt

2019-07-16 11:01

Absolicon investerar i ytterligare en robotiserad produktionslina för sin unika solfångare. För satsningen beviljar regionen stöd med 100.000 kronor.

Företagets koncentrerande solfångare ger högre värmeproduktion än plana solfångare vilket även har uppmärksammas internationellt. Sysselsättningsökningen och den positiva effekt som Absolicons produkter har på miljön bidrar till att skapa hållbar regional tillväxt.

- Våra solfångare används för att producera värme och ånga till fjärrvärmenät och industrier. Men vår produkt är den robotiserade produktionslina som tillverkar solfångare. Varje sådan produktionslina kostar 40 MSEK, säger Joakim Byström, grundare och vd på Absolicon.

När Absolicon var ett ungt företag var det en stor investering att bygga upp en egen produktionslina. Tack vare tidigare delinvesteringsstöd har detta varit möjligt att genomföra. Genom stödet har Absolicon kunnat skapa produktionsresurser i Härnösand och även fått möjlighet att visa en driftsatt produktionslina och driva produktionsutveckling. Företaget har hittills sålt en produktionslina till Kina och en till Sydafrika.

- Investeringen skapar flera arbetstillfällen vid företagets verksamhetslokal i Härnösand, vilket är mycket positivt. Förutom regional ökad sysselsättningsgrad, bidrar Absolicon också till att locka potentiella köpare av produktionslinan till besök hos företaget i Härnösand vilket gynnar det lokala näringslivet, säger Thomas Stattion, handläggare Region Västernorrland.

Joakim Byströms framtidsplaner med Absolicon är att sälja hundratals produktionslinor över hela världen och försöka förändra världens energiförsörjning från olja och gas till mer solvärme.


Fördelar statliga medel till företag i länet

Syftet med företagsstödet är att skapa regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstödet består av statliga medel som Region Västernorrland fördelar.

Vill du söka företagsstöd? Läs mer på www.rvn.se/foretagsstod