Företagsstöd till företag i Mjällom

2022-12-08 14:37

Region Västernorrland beslutar att bevilja Gerdins Fastighet & industriutveckling AB 1,3 miljoner i regionalt företagsstöd.

Investeringen består i anpassningar av en ny lokal för att kunna expandera sin industriutvecklingsdel. De ska investera i ventilation med aggregat, eldragning samt anpassning som till exempel ombyggnation av lastbryggekaj samt ytskikt på obehandlat cementgolv. Total investering är 2,7 miljoner.

- De bedöms ha kraft och kapacitet, att kunna skapa långsiktig hållbar tillväxt i företaget, därför beviljas företagsstöd för planerade investeringar. Det är glädjande att Region Västernorrland genom detta kan vara med och bidra till fler växande hållbara företag och fler företagsamma invånare, säger Sara Nylund (S), ordförande Regionala utvecklingsutskottet.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

www.rvn.se/foretagsstod


Tillbaka till toppen