Vy över Ångermanälven och Högakustenbron

Företagsstöd till gröna färjor och friluftsteater i Höga Kusten

2022-08-25 13:44

Den 24 augusti beslutade Region Västernorrland om företagsstöd till GCF Production AB i Ramvik och till Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB.

- Det är glädjande att dessa företag väljer att satsa här, nya arbetstillfällen skapas vilket stimulerar regionens utveckling, säger Sarah Karlsson, ledamot i Regionala utvecklingsutskottet.

Snabbgående katamaraner

GCF Production AB levererar kompletta lösningar för snabba emissionsfria pendlarfartyg. Den 24 augusti beslutade Region Västernorrland om 1 766 000 kronor i företagsstöd till företaget för att de ska kunna investera i maskiner och verksamhetsutrustning.

Investeringarna sker vid Gustavsviks gamla varvsområde i Ramvik där de ska utveckla och ta fram två konceptbåtar för passagerartrafik som drivs med batterier och vätgas. Investeringen ska skapa förutsättningar för en modern och resurseffektiv serieproduktion av hållbara passagerarfartyg för trafik i städer. Investeringen avser en nyetablering av företaget i Västernorrland och den skapar utrymme för hållbar tillväxt och flertalet nyanställningar.

Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB

Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB bildades 2021 och ägs av Lövviks By och Idrottsförening. Föreningen har under en lång tid varit en del av utvecklingen av besöksnäringen i området. Tanken med bolaget är att koppla ihop privata, ideella och offentliga partner inom turismen med nationella aktörer som 2Entertain och Live Nation.

Region Västernorrland har beslutat om 1 847 435 kronor i företagsstöd för att genomföra en investering i friluftsteatern med scen, läktare och två loger. Investeringen ska leda till en nationell känd arena som riktar sig till turister och även lokalbefolkningen. Det blir ett nytt besöksmål där det kommer att finnas musik, teater och kultur, en mötesplats mellan människor mitt i Höga Kusten. Den här satsningen kommer inte bara att skapa tillväxt i sökandeföretaget utan förväntas även skapa positiva effekter i hela området och bidra till ökad omsättning inom besöksnäringen i Höga Kusten.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

Information om företagsstöd i Region Västernorrland 


Tillbaka till toppen