Företagsstöd till industriföretag i Matfors och medfinansiering av projekt

2022-11-14 16:31

Den 10 november beslutade Region Västernorrland om företagsstöd till Matfors Industriservice och om fördelning av regionala projektmedel.

Matfors Industriservice ligger i Kvissleby. Företaget har en stor erfarenhet, hög kompetens och ett brett utbud av produkter och tjänster inom underhåll och service för industrin. Den 10 november beslutades om företagsstöd för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

- Det är glädjande att företaget växer och kan expandera. Det skapar nya arbetstillfällen vilket stimulerar regionens utveckling, säger Sara Nylund (S), ordförande Regionala utvecklingsutskottet.

Mer hållbart med reparationer

Nu ska företaget satsa ännu mer på reparationer av maskiner och inte enbart försäljning av nya maskiner då det är efterfrågat hos kunderna. För att möta den efterfrågan har Matfors Industriservice nya, större lokaler som är mer ändamålsenliga. Företagsstödet som de sökt och nu får beviljat möjliggör anpassningar av de nya lokalerna. Region Västernorrland har beslutat om 1 968 762 kronor i företagsstöd för att investera i bland annat nytt tak, bergvärme och en traverskran.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

Information om företagsstöd i Region Västernorrland

Medfinansiering regionala projekt

Vid samma möte beslutade Region Västernorrland om medfinansiering av 13 projekt, under förutsättning att även huvudfinansiären fattar ett positivt beslut.

 • Förstudie - Förutsättningar för ett International House i Sundsvallsregionen, Sundsvalls kommun
 • Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland
 • Art of Innovation, Innovation Örnsköldsvik AB
 • Förstudie, Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län
 • Förstudie för en etablering av ett material- och processcentrum vid Mittuniversitetet
 • Green Battery, RISE Processum AB
 • ICH North Passing on our musical traditions, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
 • BERSE; Business models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm, Mittuniversitetet
 • Bothnia Business Heritage, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
 • Green Energy for Cold-Climate Operation, Mittuniversitetet
 • Bothnia Green Energy, Kvarkenrådet
 • Lärkraft, Region Västernorrland

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program.

Vill du också söka projektstöd?

Kontakta oss gällande regionala projektmedel! Vi återkommer till dig för fortsatt dialog efter att du skickat in intresseanmälan.

Information om projektstöd i Region Västernorrland 


Tillbaka till toppen