Företagsstöd till veterinärsatsning i Sollefteå

2022-09-30 12:55

Den 30 september beslutade Region Västernorrland om företagsstöd till Din veterinär i Sollefteå AB. Investeringen innebär att de blir den enda stationära kliniken i regionen att utföra vissa typer av röntgen- och ultraljudundersökningar.

Investering som leder till minskat resande

- Det är glädjande att företaget väljer att satsa här, nya arbetstillfällen skapas och för djurägare blir tillgängligheten bättre då mer avancerade undersökningar kan göras på hemmaplan, säger Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen.

Företaget räknar med en stegvis ökad omsättning och ser behov att anställa ytterligare två personer som följd av investeringarna. Den totala investeringen är 3,6 miljoner kronor. Region Västernorrland medfinansierar femtio procent av det och beviljar 1,8 miljoner kronor i företagsstöd.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

www.rvn.se/foretagsstod


Tillbaka till toppen