Framåt i näringslivsrankingen för fem av sju kommuner i Västernorrland

2022-09-30 14:05

Det bubblar i Västernorrlands näringsliv. Årets rankingsläpp från Svenskt Näringsliv visar att fem av länets kommuner går framåt i rankingen. Timrå kan återigen stoltsera med Norrlands bästa företagsklimat och Ånge är årets klättrare i Västernorrland.

Svenskt Näringsliv sammanställer varje år en ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. För Västernorrland visar sammanställningen att fem av sju kommuner går framåt; Sollefteå, Ånge, Kramfors, Sundsvall och Timrå kommun går samtliga fram flera placeringar.

Sollefteå står för största klättringen över tid

Sollefteå är den kommun i Västernorrland som haft den största förbättringen i rankingen över en femårsperiod, från plats 282 till 105. En statlig satsning på näringslivsutveckling och att förbättra företagsklimatet, i kommuner med demografiska och geografiska utmaningar, kan ha påverkat resultatet. För Sollefteås del innebar det möjligheten att anställa en näringslivsresurs. Resursen har kunnat fokusera på insatser för näringslivsklimatet i kommunen. Insatserna har skett under konceptet Drivkraft Sollefteå. En tillbakablick visar att en gemensam målbild mellan kommun och näringsliv också spelat stor roll.

- Kommunledningens tydliga och fleråriga ställningstagande att näringslivsfrågorna ska ha hög prioritet har haft en avgörande betydelse för vårt avancemang. Politikens tydlighet i att företagen är viktiga och ska prioriteras i dialogen med kommunen har varit en viktig kompassriktning i vårt arbete. Vi har genomfört en rad aktiviteter för att stärka näringslivet i Sollefteå kommun och mer är på gång, säger Thomas Östlund, näringslivschef, Sollefteå kommun.

Ånge lyfter snabbt uppåt

Ånge kommun står också för en stark förflyttning i positiv riktning och lyfter med 48 placeringar till plats 216. Beslutet om att Viskananstalten öppnar igen och kommande satsningar på vätgas är två faktorer som också resulterat i klivet uppåt, tror Mats Gustafsson, näringslivs- och samhällsbyggnadschef, Ånge kommun.

– Att vi klättrar i näringslivsrankingen är ett tecken på förtroende från näringslivet, ett kvitto på att vi jobbar mer rätt med vårt fokus på näringslivsfrågorna. Vi har också en väldigt positiv anda i hela näringslivet och det ska vi fortsätta stödja i allt vi gör. Etableringar drar med sig positiva kringeffekter och naturligtvis påverkar det också. Vår ambition är att förbättra oss ytterligare, aldrig nöjda, i ständig förbättring, lite mer för varje dag, säger Mats Gustafsson.

Timrå etta i Västernorrland

Timrå kommun har fortsatt länets, och hela Norrlands, högsta placering på plats 30. Kramfors och Sundsvalls kommun klättrade även de uppåt i rankingen till plats 138 respektive 220. Örnsköldsviks kommun står kvar på sin fjolårsplacering och Härnösand backade något. Arbetet i de två kommunerna fortsätter med målet att skapa goda förutsättningar för företagande.

Foretagsklimat.se


Tillbaka till toppen