Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Från årsskiftet justeras sjukresor, ersättningar, avgifter och högkostnadsskydd

2019-12-20 17:01

Region Västernorrland arbetar aktivt för att göra sjukresorna mer klimatsmarta, trafiksäkra och kostnadseffektiva. Därmed erbjuds alla invånare i Västernorrland kostnadsfria sjukresor med buss och tåg i samband med besök i hälso- och sjukvården. I tillägg erbjuds alla invånare över 85 år att utföra sina sjukresor med taxi.

Kostnaderna för sjukresor har ökat snabbt och kraftigt i Västernorrland och likaså i flertalet av landets andra regioner under de senaste tio åren. Det är främst kostnaderna för sjukresor med taxi om ökar. Region Västernorrlands kostnader för sjukresor med taxi har fördubblats de senaste tio åren medan antalet ökat med nästan 30 procent.

I norra Sverige har de fyra nordligaste regionerna en utvecklad samverkan i många frågor och inte minst inom sjukresor. Under våren har tjänstemän från Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland arbetat med att ta fram ett gemensamt förslag om ändrade egenavgifter för sjukresor med taxi (samt specialfordon och bårbil) och ändrat högkostnadsskydd.

- Utöver det gemensamma förslaget gick vi i Västernorrland fram med ett enskilt förslag om ytterligare två förändringar, den om ändrad egenavgift för sjukresor med flyg samt ändrad ersättning vid sjukresor med privat bil, säger Laila Libell, verksamhetsutvecklare i enheten för kollektivtrafik, IT och infrastruktur.

Förslaget om att ändra egenavgiften för sjukresor med taxi samt högkostnadsskyddet är särskilt anpassat för:

  • Patienter som uppsöker hälso- och sjukvård återkommande (patienter når högkostnadsskyddet efter 12 istället för 17 enkelresor med taxi),
  • Äldre patienter och de med funktionsvariationer (de som har färdtjänsttillstånd eller är över 85 år har rätt till sjukresa med taxi utan bedömning av behov),
  • Kollektivtrafikresenärer (åker kostnadsfritt till och från all hälso- och sjukvård), samt
  • Patienter som bor långt bort (kan ta del av en högre resekostnadsersättning vid sjukresor med privat bil).

 

I november beslutade regionfullmäktige:

  • Att resekostnadsersättningen för sjukresor med privat bil höjs från 10 till 18,50 kronor per mil för de enkelresor som är längre än 7,5 mil.
  • Att höja egenavgifterna för sjukresor med taxi, specialfordon, bårbil och flyg från 100 till 200 kronor per enkelresa
  • Att högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1 650 till 2 400 kronor per tolvmånadersperiod.

Ändringarna träder ikraft från och med 1 januari 2020.

Här kan du läsa mer om ändringarna i protokollet