Här och nu - framtidens behov av kompetens i Västernorrland

2022-09-30 15:14

Kompetensförsörjning är en alltmer kritisk fråga i Sverige och Västernorrland är inget undantag. I Region Västernorrlands seminarieserie "Här och nu" idag togs en ny regional rapport om framtidens behov av kompetens upp för diskussion.

Det finns idag en stark efterfrågan på arbetskraft och flera branscher vittnar om ökande utmaningar att rekrytera. Det sker också en snabb omvandling av arbetsmarknaden och nya yrken uppstår. Region Västernorrland har tagit fram rapporten ”Trender och Prognoser Västernorrland” som ett strategiskt verktyg för att jobba med utbildningsutbudet på regional nivå. Den beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade, i dag och till och med 2035 för drygt fyrtio utbildningsgrupper. Motsvarande rapport har endast funnits nationellt tidigare.

- Kompetensförsörjningsfrågan är brännhet inom alla branscher och därför såg vi behovet av att ta fram en prognos på regional nivå. Vi ser att det kommer vara ett värdefullt strategiskt verktyg för att matcha arbetsmarknadens behov med utbildningsutbudet framåt, säger Maria Lidgren, tillväxtchef, Region Västernorrland.

Christian Forsberg, analytiker vid Region Västernorrlands tillväxtenhet, var en av föreläsarna på seminariet. Han förklarade den särskilda nyttan med att ha en regional version och inte bara förlita sig på nationella rapporter.

- Den nationella versionen släpps vart tredje år och innehåller prognos för 120 utbildningsgrupper. Vi har anpassat den regionala rapporten efter de rådande förutsättningar som finns i vårt län. Västernorrlands rapport innehåller till exempel 41 utbildningsgrupper som speglar de regionala behov som finns framåt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är en prognos, stora omvärldsförändringar kan påverka den. Större förändringar såsom företagsetableringar kan göra att grupper minskar eller ökar, säger Christian.

Region Skåne - föregångare gällande regionala prognoser

Region Skåne har tagit fram regionala prognoser ett flertal gånger tidigare. Erik Lindell, näringslivsutvecklare, deltog för att berätta om hur de arbetat med kompetensförsörjningsfrågor kopplat till prognoserna.

- En av de viktigaste fördelarna med de regionala prognoserna är att vi kan se vart det skiljer sig åt jämfört med nationell nivå. Det är i avvikelserna vi behöver jobba regionalt och titta på orsakerna, i både de negativa och de positiva avvikelserna. Dimensionering av utbildningar och inflyttning är väldigt viktigt för att vår region ska fortsätta vara en tillväxtmotor. Vårt näringsliv är ingenting utan människorna som jobbar där, därför behöver vi fortsätta stötta med genomarbetade kunskapsunderlag, arbeta kvalitativt tillsammans med näringsliv och utbildningsaktörer och prioritera insatser, säger Erik Lindell, näringslivsutvecklare, Region Skåne.

Den tredje gästande föreläsaren under seminariet var Mikaela Vennerbring, campusutvecklare vid Campus Härnösand Höga Kusten. Mikaela ser även hon flera fördelar med prognosen.

- Trender och prognoser använder vi för att systematiskt jobba fram nya utbildningar. Vi behöver ställa rätt frågor till oss själva och till arbetsgivare gällande vilka behov som finns, både på nationell och regional nivå. En av de stora vinsterna med den regionala prognosen är att vi nu har ett underlag som kan användas som referensmaterial när det kommer upp frågor om nya utbildningar och frågor om behov av arbetskraft, säger Mikaela.

Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste frågorna att arbeta vidare med för alla regioner i Sverige och är även ett inslag under den regionala utvecklingsdagen (RUS-dagen) som Region Västernorrland arrangerar 8 december.

- Sammanfattningsvis behöver vi jobba med att öka attraktionskraften till länet och utveckla utbildningar som är dimensionerade efter framtidens behov. Vi behöver få människor att flytta hit, att pendla hit i större utsträckning och även få tillgänglig arbetskraft att vidareutbilda sig, säger Christian Forsberg.

För att ta emot en tryckt version av rapporten "Trender och prognoser Västernorrland" via post - skicka ett e-postmeddelande till regionalutveckling@rvn.se

Rapporten som pdf:

Trender-och-prognoser-vasternorrland.pdf (rvn.se)

PM från Trender och prognoser: de största bristerna i norrlandslän 2030

Presentationer från seminariet:

Presentation Region Västernorrland_Här och nu 30 september.pdf

Presentation Region Skåne_Här och nu 30 september.pdf


Tillbaka till toppen