Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Sågverksarbetare med hörselskydd

Snabba insatser gav resultat i Ånge när en stor arbetsgivare avvecklade

2021-09-27 14:39

Beskedet om att Östavallssågen skulle läggas ner var ett tufft besked för Ånge. Men efter ett år hade 95 procent av de anställda på sågen ny sysselsättning och Ånge kommun har länets lägsta arbetslöshet

Under ledning av Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland, berättade Mats Gustafsson och Bo Berglund från näringslivskontoret, Ånge kommun och Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg på Region Västernorrland om hur omställningsarbetet gick till. Med på seminariet var även Marina Gregorsson, Tillväxtverket, som tagit med Ånges samverkan med Region Västernorrland, arbetsgivare och andra aktörer som ett gott exempel i den nationella omställningsguiden.

- Att anpassa sig är ett måste, trots chockbesked. Vi bestämde samma dag som varslet föll att vara aktiva och började omställningsarbetet direkt. Vi hade erfarenheter av det sen tidigare då vi ställts inför liknande utmaningar förut, sa Mats Gustafsson, Näringslivschef, Ånge kommun.

I omställningsarbetet hade man en bra grundkunskap genom den lokalekonomiska analys (LEA) som nyligen gjorts mot bakgrund av vindkraftsetableringar i området. Analysen tydliggjorde vilka verktyg och förutsättningar som fanns för lokalsamhällena att jobba sig uppåt och skapa tillväxt.

Samverkansgrupp startades

I samband med varslet på Östavallsågen skapades en samverkansgrupp omgående, bestående av Ånge kommun, Östavallsågen, Trygghetsrådet, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Trygghetsstiftelsen, Länsstyrelsen och Vuxenutbildningen. Kartläggning av kompetensbehoven blev en viktig pelare för att kunna matcha insatser mot de verkliga behoven. 120 företag kontaktades och sammanfattningsvis så konstaterades att kompetensbrist fanns i de flesta av de tillfrågade företagen.

- Genom riktade kompetensutvecklingsinsatser inom exempelvis bygg- och anläggningsyrken, biltekniker, elektriker, maskinförar- och lokförarutbildning kunde vi snabbt visa möjligheterna till en framtid i Ånge kommun, sa Bo Berglund, Näringslivsutvecklare, Ånge kommun.

Ekonomiskt stöd för omställningsarbetet betalades ut av Östavallsågens ägare till Trygghetsstiftelsen vilket möjliggjorde lösningar som annars hade varit svårare att genomföra. Tack vare ett starkt nätverk i Ånge kommun, fokus på företagen och satsning på kommunikation kunde man vända varslet till tillväxtmöjligheter.

- Tittar man på hur Ånge kommun jobbade så var det närvaron och de snabba insatserna som var fantastiskt bra. Det visar att det finns handlingskraft i Västernorrland, sa Johan Winter, Kompetensförsörjningsstrateg, Region Västernorrland.

Marina Gregorsson, Uppdragsansvarig, Tillväxtverket poängterade den goda lokalkännedomen som en viktig faktor i exemplet från Ånge:

- Vi ser att den goda lokala kännedomen och att det fanns redan upparbetade relationer spelade en stor roll. Kommunen agerade med god fingertoppskänsla och förståelse för det privata företagandet. Man har samtidigt haft stor respekt för förändringen som sker när en stor arbetsgivare lägger ner, men har vänt utmaningen till möjligheter, sa Marina.

Tillväxtverket jobbar nationellt med omställningar genom permitteringsstödet och gjorde våren 2020 även en kraftsamling och kartläggning av regionernas arbete med omställning. Omställingsguiden är också ett användbart verktyg vid varsel. Guiden har hämtat inspiration från tidigare nedläggningar och finns publicerad på Tillväxtverkets webb.

I den efterföljande diskussionen konstaterades att Västernorrland kan samarbeta ännu mer kring omställning och att det finns stor handlingskraft!

Nästa Här och nu äger rum den 29 oktober och har temat: Smarta samhällen med Miljö och hållbarhetsenheten och Örnsköldsviks kommun.

Omställningsguide - Tillväxtverket

Aktuell näringslivsstatistik Västernorrland