Här och nu – hälsosamtalen betydelsefulla för att följa västernorrlänningens hälsa

2022-10-28 11:55

Varje år kommer 3 500 västernorrlänningar på hälsosamtal. Det ger Region Västernorrland möjlighet att följa upp, analysera och förmedla hälsoutvecklingen i befolkningen. I Region Västernorrlands seminarieserie "Här och nu" diskuterades folkhälsans betydelse.

Totalt har Region Västernorrland genomfört cirka 43 000 hälsosamtal under en tioårsperiod.

- Vi får exempelvis siffror på hur kolesterol och blodtryck ser ut i befolkningen och vi ser att nästan åtta av tio män bland de inbjudna åldersgrupperna är överviktiga idag, säger analytiker Jonas Englund vid Region Västernorrland.

För att få fler i rörelse pågår ett brett arbete. Enheten för folkhälsa utvecklar och stödjer hälso- och sjukvården med metoder och hälsofrämjande program och de fördelar stöd till föreningslivet för att de ska kunna stimulera att invånare kommer ut och rör på sig.

- 30 minuter om dagen räcker för att få hälsovinster. Kom över tröskeln därhemma så är du i rörelse, säger folkhälsostrateg Iwona Jacobsson.

250 deltar i Hälsosam OnLine

En annan insats är Region Västernorrlands satsning på ”Hälsosam OnLine”. Där deltar just nu 250 individer och får tillgång till att planera, registrera och följa upp mat- och motionsvanor via en app under en sexveckorsperiod.

- Hälsosam OnLine visar att behovet finns och att en enkel satsning kan möta det behovet. 39 procent av länets invånare uppger att de är fysiskt inaktiva och 18 procent lider av fetma. Metoden med Hälsosam OnLine kan göra skillnad för många, säger Iwona Jacobsson.

De som hittills deltar i Hälsosam OnLine har registrerat sig själva i satsningen. Nu kommer också vårdpersonalen att erbjuda verktyget till patienter de möter som de ser har ett behov av det.

Föreningar får folk i rörelse

Även under 2023 kommer medel att utlysas till civilsamhället för att de ska kunna genomföra aktiviteter ute i länet.

- Det är viktigt att jobba med föreningarna och civilsamhället för att tillsammans åstadkomma en förflyttning vad gäller folkhälsan, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin och fortsätter: målet är en god och jämlik hälsa för alla i Västernorrland, vi behöver kroka arm med kommuner, myndigheter och föreningsliv för att nå det.

Ronny Valter som är ordförande i IF-rycket i Härnösand deltog också i samtalet. Han gav exempel på vad Region Västernorrlands stöd har betytt för hans förening som arbetar med personer med funktionsnedsättning:

- Vi känner stor tacksamhet för att ni hjälper oss föreningar att kunna söka medel och aktivera våra medlemmar. Många har svårt att ta egna initiativ och då måste vi jobba mycket i grupp och skapa förutsättningar för att vi ska komma ut. Har du en funktionsnedsättning så måste du få hjälp att komma ut, säger Ronny Valter.

Presentationsmaterial: 10 år av hälsosamtal 

Om digitala samtal - Här och nu 


Tillbaka till toppen