Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Här och nu: besöksnäringssatsningar ökar livskvaliteten för alla

2021-05-28 15:17

I vårt län har vi fina förutsättningar för friluftsliv och forskningen visar att trenden med ökat friluftsliv håller i sig. ”Men det finns en stor klyfta. De passiva aktiverar sig inte och de redan aktiva aktiverar sig mer nu” säger Robert Pettersson, Turismforskare, vid ETOUR Mittuniversitetet.

Vid webbinariet ”Här och nu” den 28 maj inledde näringslivskontoret i Timrå med en direktrapport från Bergeforsen och Bergeforsfisket. De satsade mycket på hemester ifjol och att locka besökare från närområdet. Resultatet visade sig i ökat antal semesternätter och fler besökare än året innan.

- Jag tror bland annat att kampanjen som Region Västernorrland, destination Höga Kusten och destination Sundsvall gjorde tillsammans gjorde stor nytta. Aktörerna blev bättre digitalt och det gjorde att vi lyckades bättre, säger Fredrik Eriksson, näringslivsutvecklare vid Timrå kommun.

Friluftsliv viktigt för folkhälsa

En stor samhällsutmaning idag är folkhälsan. Med en friskare befolkning finns större möjlighet att skapa regional utveckling. Att just uppmuntra till friluftsliv och fysisk aktivitet är en viktig puzzelbit för att förbättra folkhälsan.

- Vi ser bland annat att stillasittande, psykisk ohälsa och fetma och övervikt ökar. Även om vi inte kan se de långsiktiga konsekvenserna av pandemin här i Västernorrland ännu så har Folkhälsomyndigheten sett en negativ trend under pandemin. Det är de grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa som drabbas hårdast, säger Malin Frykman, folkhälsostrateg vid Region Västernorrland.

Friluftslivet är en viktig resurs för att möta de här utmaningarna, minskad stress och förbättrad psykisk hälsa är bara exempel på fördelar. Naturen ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning. För att uppmuntra till naturvistelser och underlätta för invånarna och besökarna att hitta rätt, har Region Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen, tagit fram digitala kvalitetssäkrade kartor över promenadstigar i länet.

- Kartorna med promenadstigarna underlättar och uppmuntrar förhoppningsvis till mer fysisk aktivitet. Utlysning av särskilt, ekonomiskt stöd på friluftsliv i länet är ett annat exempel på insats, säger folkhälsostrateg Iwona Jacobsson.

Livskvalitet får större utrymme

Robert Pettersson beskrev att turismforskare traditionellt har mätt antalet turister, antal kommersiella gästnätter och liknande. Idag har dock forskningen svängt om och blivit mer fokuserad på mjuka värden så som livskvalitet, hälsa och folkhälsa.

- Vi har sett att stolthet för platsen är otroligt viktigt. Det gör att exempelvis inflyttningen ökar och livskvaliteten blir bättre. Turism och besöksnäring påverkar platsen väldigt mycket och bidrar till regional utveckling. De satsningar som görs på besöksnäring gynnar även invånarna, säger Robert Pettersson.

Trender inom besöksnäringen

Robert Pettersson gav också en bild av vilka tydliga trender som forskningen ser just nu.

Turismtrender:

  • Miljö och hållbarhet
  • Evenemang
  • Social samvaro
  • Bleisure travel (en blandning mellan business och fritidsresande)
  • Hälsa och välmående

Turismtrender på grund av pandemin:

  • Mer lokalt/inhemskt resande
  • Fokus på släkt och vänner
  • Mer fysiska aktiviteter
  • Mer utomhusaktiviteter
  • Mindre destinationer

- Sedan pandemin är det en tydlig trend att storstäder minskar dramatiskt som besöksmål. Däremot gynnas äventyrsrelaterade resmål så som Höga kusten och den svenska fjällkedjan. Att vistas utomhus, vandra och cykla har ökat kraftigt. Det är en möjlighet och nåt att ta vara på framåt också, säger Robert Pettersson.

Om sommaren 2021 säger turismforskaren så här:

- Allt pekar på en fortsatt boost inom friluftsliv och utomhusaktiviteter, det gör att destinationer som svenska fjällkedjan och våra destinationer kommer att ha höga besökssiffror. Allt pekar på det!

Länk-tips om du vill fördjupa dig kring folkhälsa, friluftsliv och turismforskning

Sveriges ledande turismforskningscentrum, ETOUR


Här hittar du promenadslingorna som Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram för fysisk aktivitet på recept


Sätt Västernorrland på kartan genom att lägga in era friluftsaktiviteter på ”Luften är fri”

Bergeforsfisket där näringslivskontoret i Timrå var på plats i Bergeforsen vid sändningens start

Om webbinariet Här och nu

Nästa ”Här och nu” har temat omställning. Deltar gör Regional utveckling och Ånge kommun. Det hålls klockan 09.30 den 24 september.

Startsida Här och nu

Regional utvecklingsstrategi