Thomas Stattin, handläggare företagsstöd.
Thomas Stattin är projektledare för satsningen på Region Västernorrlands pandemistöd, den så kallade utvecklingschecken.

Högt betyg när företagen får säga sitt om regionens pandemistöd

2022-10-13 12:55

Region Västernorrland fick över 1 100 ansökningar om utvecklingscheckar under pandemin. Av dem beviljades 751 ansökningar till en summa av 57 miljoner kronor. ”Det har varit ett bra sätt att snabbt kunna stötta utsatta företag i en ansträngd tid”, säger projektledare Thomas Stattin.

I samband med pandemin utlyste Region Västernorrland ett särskilt företagsstöd, utvecklingschecken. Satsningen är nu avslutad och följs upp genom en utvärdering.

- Just det här företagsstödet har nått en mångfald av företagare jämnt fördelat över länet. Vi har exempelvis nått ovanligt många företag inom hotell- och restaurangbranschen, stödet har därmed en annan fördelningsprofil än vad som är vanligt, säger Thomas Stattin.

Nöjda företagare

Av de som besvarat enkäten svarar 95 procent att de är nöjda med ansökningsprocessen hos Region Västernorrland.

- Undersökningen speglar en mycket hög grad av nöjdhet. Positivt är också att hälften av de som fick avslag vid ansökan också är nöjda med bemötandet från Region Västernorrland och med hela ansökningsprocessen, säger Erik Bergfors, utvärderare vid Sweco.

Vad har utvecklingschecken använts till?

Omkring 80 procent av medlen har använts till externa tjänster, exempelvis marknadsföring, webbsidor och utbildning. En mindre del av medlen har gått till investeringar i maskiner och inventarier.

Ökad omsättning och lönsamhet

Över 90 procent av de som deltog i undersökningen menar att stödet kan bidra till ökad omsättning och lönsamhet, att det kan stärka förmågan att nå nya marknader/kundgrupper och att det kan stärka företagets konkurrenskraft.

Utvecklingschecken har varit till stor nytta under pandemin. Citat från de som deltagit i undersökningen:

  • ”Utvecklingschecken har betytt väldigt mycket för oss! Tack vare den har vi kunnat investera oss genom pandemin. Vi har kommit ut starkare tack vare stöden.”
  • ”Jag har använt checken till att gå en spetsutbildning. Den har breddat min kompetens och jag kan nu ta på mig fler slags uppdrag.”
  • ”Genom hemsidan kunde jag nå ut till kunder under pandemin, när jag inte kunde träffa kunder fysiskt.”
  • ”Jag har gått en utbildning, den har gjort att jag nu kan ta på mig nya uppdrag. Det hade jag annars inte kunnat göra!”
  • ”Utvecklingschecken gjorde så att vi vågade fortsätta satsa fast det blev pandemi.”

Om utvecklingschecken

Utvecklingschecken har varit en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Stödet gick att söka mellan 2020-2022 av små- och medelstora företag med verksamhet i hela Västernorrland.

Kravet var 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken beviljades även om lokal konkurrens förekom.
Utvecklingschecken delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i ett så kallat RAM-projekt. 

Det gjorde väldigt stor skillnad att få utvecklingscheck

"Det gjorde väldigt stor skillnad att få utvecklingscheck"

Tack vare utvecklingschecken har företaget kunnat utöka produktionen.

Berättelsen om Gubbholmen must & grönt 

Helena och hennes kollegor står på rad

"Hoppas fler företag vågar ta chansen att satsa i den här tiden"

Gårdsbutiken fick sina dröminvesteringar på plats tack vare två utvecklingscheckar.

Berättelsen om Gårdsbutiken

Viktigt med egen tillverkning lokalt och regionalt

"Viktigt med egen tillverkning lokalt och regionalt"

Mitt i pandemin kunde Kramforsföretaget Scim Display sysselsätta 45 personer.

Berättelsen om kända Dockstavisiret 


Tillbaka till toppen