Ingrid Säterberg, Vård- och omsorgscollege, Jeanette Jernberg, Kommunförbundet Västernorrland, Maria Modin, Sollefteå kommun och Rolf Bäckman, Region Västernorrland.
Ingrid Säterberg, Vård- och omsorgscollege, Jeanette Jernberg, Kommunförbundet Västernorrland, Maria Modin, Sollefteå kommun och Rolf Bäckman, Region Västernorrland.

Höjt tempo i arbetet med validering

2023-02-08 09:01

Den 31 januari gick Valideringsdagen i Västernorrland av stapeln, ett startskott för mer fokuserat arbete med validering. ”Det här blir viktigt när den svenska arbetsmarknaden har brist på arbetskraft och präglas av matchningsproblematik”, säger Rolf Bäckman, valideringskoordinator vid Region Västernorrland.

Länets kommuner och Region Västernorrland är överens om att gemensamt kraftsamla kring att hitta fler flexibla former för lärande. Maria Modin, utvecklingsledare i Sollefteå kommun, var en av de som deltog vid Valideringsdagen:

- Det är bra att vi gör den här starten tillsammans nu. Det behövs ett omtag och att vi får till strukturerna regionalt för att kraftsamla kring valideringsfrågan, sade hon.

Hitta kompetent personal

Drygt sextio personer deltog vid den inledande träffen. Allt från studie- och yrkesvägledare, fackliga företrädare och skolledare fanns på plats. Arbetsförmedlingen betonar hur viktig den här satsningen är.

- Validering är ett sätt att titta på sin kunskap på ett annat sätt än att genomgå en full utbildning. Vi behöver på alla sätt se till att få kompetent personal till alla företag i Västernorrland. Då är validering ett sätt att snabbt få reda på kunskaper från arbetssökande och andra som är intresserade av att komma ut i arbetslivet, säger Mats Lindström, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

En digital portal

Cecilia Tellström, verksamhetsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun och Thomas Andersson, verksamhetsstrateg vid Härnösands kommun presenterade en delinsats i pågående projekt; Regional digital valideringsportal.

De beskrev sitt gemensamma arbete med att kartlägga vilka möjligheter till validering som finns idag i Västernorrland. De ska också förankra och leda arbetet med att ta fram en digital plattform att synliggöra utbudet på.

Validering inom vård och omsorg

En bransch där det redan finns en etablerad modell är inom vård och omsorg. Den presenterade Ingrid Säterberg från Vård- och omsorgscollege under dagen.

- Vård- och omsorgscollege har arbetat med validering i länet och har goda erfarenheter av det. Nu vill vi inspirera flera yrkesutbildningar att arbeta med validering, säger Ingrid Säterberg.

Om regionala projektet Lärkraft

Arrangörer av Valideringsdagen var Vård- och omsorgscollege tillsammans med projekt Lärkraft. Moderator var Jeanette Jernberg, Kommunförbundet Västernorrland.

I projektet Lärkraft arbetar vi gemensamt för livslångt lärande och validering i Västernorrland. Aktörerna som deltar har som mål att utveckla effektiva regionala samverkansstrukturer för validering. Allt för att värna varje persons lärande- och arbetslivsresa. Satsningen finansieras av Tillväxtverket, Region Västernorrland och länets sju kommuner.

www.rvn.se/larkraft

Kontakt:

Rolf Bäckman, projektledare, Region Västernorrland


Tillbaka till toppen