Hur ser regionens framtida behov av kompetens ut?

2022-09-19 12:11

Vid våra digitala samtal lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030. Temat den 30 september är kompetensförsörjning - välkommen att delta.

Kompetensförsörjning är en alltmer kritisk fråga. Region Västernorrland har tagit fram rapporten ”Trender och Prognoser Västernorrland”. Den beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade, i dag och till och med 2035 för fyrtio utbildningsgrupper. Motsvarande rapport har endast funnits nationellt tidigare.

Delta i Här & Nu för en introduktion till materialet, lyssna till hur Region Skåne arbetat med utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen, samt hur Härnösands kommun kommer använda sig av Västernorrlands trender och prognoser.

Talare:

  • Christian Forsberg, analytiker, Region Västernorrland
  • Mikaela Vennerbring, Campusutvecklare, Härnösands kommun
  • Erik Lindell, näringslivsutvecklare, Region Skåne

Digitalt samtal Här och nu: Hur ser regionens framtida behov av kompetens ut? 

Evenemanget är kostnadsfritt, vi ser fram emot att ses via Teams. Välkommen!


Tillbaka till toppen