Utlysning inom regionala utvecklingsfonden

2022-06-13 10:28

Nu finns information om de kommande utlysningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden tillgänglig.

Har du idéer på projekt som kan förbättra innovationsklimatet, förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft eller förbättrar transportinfrastrukturen i Jämtland och Västernorrland? I höst finns det möjlighet att söka finansiering för detta inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF 2021-2027.

Den första utlysningen inom ERUF 2021-2027 är öppen 1 september – 15 september och omfattar följande specifika mål:

1.1 Stärka forskning och innovation

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft -

3.1 Transportinfrastruktur

Beslut om medfinansiering sker 15 november. 

Utlysningstexter

Vem som kan söka och för vad samt annan information finns att läsa på Tillväxtverkets hemsida:

Hållbart och konkurrens­kraftigt näringsliv - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Bidra till ökad innovations­kapacitet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Förbättra grön infrastuktur - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 


Tillbaka till toppen