Fredrik Mattsson, ordförande för Vård- och omsorgscollege Västernorrland.
Fredrik Mattsson, ordförande för Vård- och omsorgscollege Västernorrland.

Kompetensförsörjning: ”vi sitter alla i samma båt”

2023-10-18 15:13

Branschen vård och omsorg behöver kompetent personal. Från arbetsgivarhåll görs en hel del och en av de viktiga pusselbitarna stavas Vård- och omsorgscollege.

Fredrik Mattsson är inne på sitt femte år som ordförande för Vård- och omsorgscollege Västernorrland. Det skapades för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling för hela branschen är målet att det ska finnas många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg.

- Jag tycker att det här är ett roligt uppdrag. Vi jobbar för att öka kompetensförsörjningen i Västernorrlands län och det gör vi genom samverkan mellan utbildare, arbetsförmedling, fack, arbetsgivare och Mittuniversitetet. Jag lär mig väldigt mycket av att jobba med andra kommuner och har sett att alla kommuner och Region Västernorrland har samma utmaning med att kompetensförsörja på kort och lång sikt, säger Fredrik Mattsson som till vardags är HR-chef på Sundsvalls kommun.

Viktig tid för vård- och omsorgscollege

Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör kompetensförsörjningen till vård och omsorg till en nyckelfråga för att hålla hög kvalitet i verksamheterna.

- Utifrån perspektivet att kompetensförsörjningsfrågan är så het och utmanande så jag tror att vård- och omsorgscollege kommer att ha en allt viktigare roll att spela i att kunna stötta kommuner och regioner, säger Fredrik Mattsson.

I grunden har Fredrik alltid haft ett intresse för dessa frågor och för vuxnas lärande i arbetslivet. Validering och vuxenutbildning är också viktiga verktyg i det här pusslet.

- Validering är en av många viktiga insatser. Det är viktigt att kunna korta utbildningen för de som inte har en komplett utbildning. Annat som vi diskuterar just nu i college styrgrupp är insatser för handledarna, det är handledarna som genomför själva valideringen ute på en arbetsplats. Språkombud arbetar vi också för att införa fler av. Desto fler handledare och språkombud vi har ju bättre, säger Fredrik Mattsson.

Bättre kvalitet i branschen

En annan fördel med att Vård- och omsorgscollege är regionalt är att handledarutbildningen är densamma för alla oavsett vilken kommun du jobbar i. Det lämnar en garant för att en yrkesgrupp fått lära sig samma saker i länet.

- Det är viktigt med regional organisering för vård- och omsorgsyrkena, dels för att vi jobbar ganska likartat och för att vi ska kunna kvalitetssäkra både utbildningar och arbetsplatser. Det gäller att leva upp till både myndigheternas krav och vad vi har kommit överens om i Västernorrland, säger Fredrik Mattsson.

Viktigt tänka nytt

Innan han började engagera sig i dessa frågor kände han till ganska lite om validering. Att tänka nytt och ha ett lärande på arbetsplatsen har han alltid varit intresserad av.

- Vi kanske har vant oss vid att kompetens ska vara instuderat och lagt mycket fokus på formell utbildning. Medan det du lär dig på en arbetsplats är jätteviktigt också, att tänka nytt och använda fantasin, säger Fredrik Mattsson och fortsätter: situerat lärande, att lära sig på jobbet i situationer och dra nytta av varandras erfarenheter är betydelsefullt.

Inom Sundsvalls kommun, vad är nytt där?

- Det nya vi infört från och med nu är att vi garanterar de som läst vård och omsorg i vuxenutbildningen och fått godkända betyg att de får jobb sedan. Samma för gymnasiet, de får också jobb hos Sundsvalls kommun direkt när de är klara. Det kommer att behövas, avslutar Fredrik Mattsson.

Vad är validering?

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Det är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.


Tillbaka till toppen