Äldre industribyggnad i Ljungaverk

Konferens om industrisamhällets kulturmiljöer

2022-08-23 12:19

29-30 september arrangeras föreläsningar, workshops och vandringar i Ljungaverk, Ånge kommun. Temat är industrisamhällets kulturmiljöer och bebyggelse.

Västernorrland präglas starkt av industrisamhällets framväxt. Industrin har skapat nya samhällen, banat väg för nya bostadsområden, ny infrastruktur och fabrikslokaler. Områdena har höga kulturvärden och utgör några av de viktigaste kärnvärdena i länets identitet.

Syftet med konferensen är att lyfta dessa miljöer som resurs för plats- och samhällsutveckling. Vi riktar oss till alla som arbetar med byggprocesser och samhällsplanering i länet, både kommunala och regionala tjänstepersoner, politiker och privata aktörer.

Arrangörer är Region Västernorrland, Västernorrlands museum samt Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Ånge kommun.

Läs mer och anmäl dig på: Kulturmiljökonferens – Västernorrlands museum 


Tillbaka till toppen