Boka datumet 7 november

Konferens Lärkraft – boka datumet 7 november

2023-09-22 14:32

Välkommen till en dag under temat: ”Var finns arbetskraften i den aktuella samhällsomvandlingen?”

Det regionala projektet "Lärkraft Västernorrland" lyfter vikten av livslångt lärande och vilka insatser vi kan göra tillsammans. Vilka insatser kan myndigheter, arbetsgivare, kommun och region göra för att fler ska komma till sin rätt i framtidens arbetsliv?

- Hur ser kompetensförsörjning ut när det inte längre enbart är en enskild organisations- eller verksamhetsfråga utan en gemensam påtaglig samhällsutmaning? Hur kan stödstrukturer kring det se ut?

Tid och plats 

Vi ses på Parkaden i Härnösand 7 november klockan 09.00-16.30

Målgrupp

Företagare, branschföreträdare, du som jobbar med näringslivs-, arbetsmarknads- eller utbildningsfrågor, fackliga företrädare, förtroendevalda och du som jobbar med innovationssystemet

Arrangörer

Välkommen till en konferensdag som arrangeras i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland, länets sju kommuner och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Mer information

Fullständigt program och anmälningslänk kommer inom kort. Boka redan nu in datumet i din kalender.

Vid frågor, kontakta Rolf Bäckman, projektledare Lärkraft Västernorrland, e-post: rolf.lennart.backman@rvn.se 

Relaterad information

Region Västernorrland bygger, tillsammans med regionens sju kommuner och Kommunförbundet Västernorrland, upp ett nätverk för samverkan kring att ge fler personer möjlighet att validera sina kunskaper och synliggöra sina kompetenser. Målsättningen är att fler i vår region ska få ökad kunskap om validering och dess möjligheter.

Projektet Lärkraft


Tillbaka till toppen