Bild på Elin Kristoffersson
Fotograf: Maria-Thérèse Sommar

Kulturarvsresidens i Västernorrland 2023: Dansaren Elin Kristoffersson är årets residenskonstnär

2023-08-18 13:31

Residenset har tilldelats dansaren Elin Kristoffersson bosatt i Älandsbro, Härnösands kommun. Kulturarvsresidenset är en satsning kopplad till målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 och syftar till att lyfta det gömda kulturarvet. Residenset kommer att pågå under hösten/vintern 2023 och genomförs i Härnösands kommun i samverkan med flera kulturverksamheter.

-Det känns glädjande och aktuellt att vi genomför ett kulturarvsresidens som lyfter det gömda kulturarvet. Många människor och berättelser har inte förekommit i historiebeskrivningen under historiens gång vilket bidragit till marginalisering och tystnad. Ett kontinuerligt berättande och kunskapsbyggande om vår historia och samtid är en förutsättning för fri åsiktsbildning och demokrati, säger Maria Oldenmark, kulturchef på Region Västernorrland. 

Residensmottagaren

Dansaren Elin Kristoffersson producerar genom sitt företag Halo Dance Art dansföreställningar, performances och konstprojekt. Hon skapar nåbara dansupplevelser med kraftfullt uttryck och stark närvaro. Produktionerna är ofta platsspecifika/skapande för alternativa och nästan alltid soloverk.

Under residenset vill Elin genom dansen lyfta det gömda kulturarvet med nedslag på olika platser som är kopplade till händelser eller företeelser. Syftet är att validera platsen och därmed berättelsen och ge den ett värde. Arbetet bedöms främja och levandegöra det gömda kulturarvet och stärka människors historiska och kulturella medvetenhet.

Det konstnärliga arbetet kan följas under residenset via instagram eller facebook: @halodanceart

Kulturen bidrar till hållbar samhällsutveckling

Kulturarvsresidenset bidrar till uppfyllandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland. Ett kontinuerligt berättande och kunskapsbyggande om vår historia och samtid är en förutsättning för fri åsiktsbildning och demokrati. Residenset medverkar till livslångt lärande och delaktighet och bidrar till social sammanhållning och folkhälsa samt stärker länets attraktionskraft som besöksmål.

Residenset anordnas av Region Västernorrland i samarbete med Härnösands kommun. Samverkansparter är Föreningsarkivet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Regionbiblioteket Västernorrland, Riksarkivet i Härnösand samt Västernorrlands museum.


Tillbaka till toppen