Kulturrådet fördelar återstartsbidrag

2022-06-28 13:20

Kulturen startar om med hjälp av det statliga återstartsbidraget. I Västernorrland har 23 organisationer tilldelats drygt 11 miljoner kronor. Totalt fördelas 663 miljoner kronor till cirka 1 200 aktörer över hela landet. Projekt för barn och unga och det publika mötet utmärker sig bland de beviljade ansökningarna.

Tillsammans med tidigare krisstöd har Kulturrådet fördelat cirka 4,5 miljarder kronor till kulturverksamheter som påverkats av pandemin. Medan de tidigare krisstöden handlade om att säkerställa överlevnad för kulturen och kulturlivet, så är återstartsbidraget medel för en nystart. Bidraget riktar sig till framåtblickande projekt som säkrar produktion, kompetens och arbetstillfällen inom kultursektorn. 

Vi ser fram emot framtida insatser som når publiken i Västernorrland och önskar alla aktörer lycka till!

Aktiebolag

 • Anekdote AB Västernorrland 450 000
 • Biwa Sverige AB Västernorrland 875 000
 • Karlsson & Norberg AB Västernorrland 3 010 800
 • Kustladan i Höga Kusten AB Västernorrland 353 400
 • Massproduktion Västernorrland 190 000
 • Pigalle Evenemang AB Västernorrland 312 900
 • Sara Öhman Västernorrland 1 020 000
 • Scenklart AB Västernorrland 509 500
 • Urkult Framtid i Sollefteå AB Västernorrland 552 500

Ideella föreningar

 • Byggnadsföreningen Frånö Folkets hus Västernorrland 164 700
 • Föreningen Musikhuset Västernorrland 130 000
 • Föreningen Nymus Västernorrland 205 000
 • Kongero Västernorrland 120 000
 • Konstfrämjandet Västernorrland Västernorrland 395 000
 • Kontaktnätet - Region Mellersta & Södra Norrland Västernorrland 300 000
 • Musikens Vänner Västernorrland 68 700
 • Nonagon Västernorrland 336 000
 • Pipeline - Sundsvalls Musikforum Västernorrland 400 000
 • Småbyarnas Kultur och Miljöförening Västernorrland 120 000
 • Sundsvalls Orkesterförening Västernorrland 56 000

Övriga organisationer

 • Folkets Hus Forum Junsele Västernorrland Beviljas 412 000
 • Patrik Collén Västernorrland Beviljas 920 000
 • Stiftelsen Mannaminne Västernorrland Beviljas 280 000

Tillbaka till toppen