Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kunskapshöjande partnerskap för hållbar konsumtion och avfallshantering

2019-12-06 13:01

Sedan 2014 ingår Region Västernorrland ett kommunalt partnerskap (KP) med Mombasa län i Kenya i syfte att främja lokal demokratiutveckling och medborgardeltagande. Projektet som finansieras av medel från den svenska biståndsmyndigheten Sida, inleddes med ett samarbete med målet att främja läskunnigheten bland unga. I nästa steg valde båda parterna att jobba förebyggande med hållbar konsumtion och avfallshantering, ett område som såväl Västernorrlands län och Mombasa kan förbättra.

I september 2019, besökte en delegation från Mombasa läns Västernorrlands län och Region Västernorrland för att ta del av hur man kan jobba förebyggande genom länsspecifika utbildningsmodeller. Representanter från Region Västernorrland fick därefter möjligheten att besöka våra samarbetspartners i Mombasa under en vecka.

Region Västernorrlands delegation var imponerad över det intensiva men lärorika programmet som bjöd på informativa möten och besök med det kenyanska lokalsamhället och deras utmanande arbete och möjligheter i avfallshantering.

I besöket ingick möten med civilsamhället, lokala myndigheter och intresseorganisationer för att dokumentera deras arbete med avfallsfrågor och förutsättningar. Ett av inslagen var att besöka den enda och öppna deponin i Mombasas utkant. Intrycken från deponin visade på de stora utmaningarna i regionen för en hållbar och effektiv avfallshantering.


Vad gör man med en nedlagd soptipp? I Mombasa pågår renovering av Kibarani deponin till en rekreation- och naturpark. På bilden har kasserade gummidäck återanvänts för att plantera växter, medan mangoven med dess viktiga ekosystem växter i bakgrunden vid flodbädden.

Dumpade schaktmaskiner blir del av en lekplats medan metalldelarna har återanvänts för att bygga skulpturer.

Veckan bjöd även på mer positiva inslag kring hur myndigheterna arbetar utifrån deras resurser och strukturer. De har bl.a. restaurerat en tidigare nedlagd deponi till en natur- och rekreationspark samt initierat arbetsformer för lokalsamhällen att utföra sophämtning med viss sopsortering.

Besöket visade prov på ett aktivt och beslutsamt civilsamhälle med gräsrotsorganisationer som samlar unga och kvinnor för att påverka deras stadsmiljö. Medan dessa gräsrotsorganisationer har etablerat goda samarbeten med lokalmyndigheterna, har det ett alltjämt stort behov av stöd och utbildning för att kunna verka och påverka i rätt riktning.

Härnäst väntar en gemensam utvärdering av nuvarande projektfas med förhoppning att förlänga partnerskapet med fokus på andra delområden inom hållbar konsumtion och avfallshantering. Till grund för en sådan förlängning kommer de samlade intrycken från båda parternas besök att vara vägledande i det kommande samarbetet.