Kunskapsseminarier för utveckling av länets prioriterade styrke- och utvecklingsområden

2022-10-21 16:20

Välkommen till en seminarieserie där WSP presenterar fyra nya rapporter. Rapporterna ska konkretisera och bidra till det regionala utvecklingsarbetet utifrån länets prioriterade styrke- och utvecklingsområden i Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering.

Resultatet sprids som skriftliga rapporter samt i öppna kunskapsseminarier, digitalt via Teams.

Ämnena är:

  • 9/11 Vätgas i Västernorrland
  • 18/11 Strategisk kompetensförsörjning inom Västernorrlands styrke- och utvecklingsområden
  • INSTÄLLT: 1/12 Västernorrland 2035 – trend- och scenarioanalys
  • 6/12 Kartläggning nätverk, kluster och konsortier i Sverige och EU

Målgrupp

Seminariet riktar sig till företagarorganisationer, politiker och tjänstepersoner, länets kommuner, länsstyrelsen och de som kommer i kontakt med Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering.

Tillfället den 6/12 Kartläggning nätverk, kluster och konsortier har en smalare målgrupp och riktar sig till dig som arbetar med att hitta kluster för samarbete inom smart specialisering i Sverige och EU. 

Var: Digitalt via Teams

Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt

Frågor?

Har du några frågor kring kunskapsseminarierna? Kontakta oss via e-post regionaltillvaxt@rvn.se

De regionala rapporterna är framtagna av WSP på uppdrag av Region Västernorrland och delfinansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom Förstudien - utveckla kapacitet för smart specialisering. Förstudien har genomförts i Västernorrland under 2022 för att ta fram kompletterande kunskapsunderlag, höja kunskapen och bilden av vilka regionala satsningar och investeringar som behövs för att realisera god styrning och kapacitet för utveckling av färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering

Anslut till kunskapsseminarierna via Teams

Kunskapsseminarium: kartläggning nätverk, kluster och konsortier i Sverige och EU

6/12 10.00-11.30

Här presenteras olika excelverktyg för att identifiera klusterliknande initiativ och regioner som kan utgöra intressanta partners för samverkan inom respektive styrke- och utvecklingsområde i Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering. Uppdraget till WSP har varit att fram kartläggning i form av en Excel-lista över intressanta nätverk, kluster och regioner som ger en översikt över relevanta nätverk, kluster, konsortier och regioner i och utanför Sverige.

Teamslänk

Kunskapsseminarium: vätgas i Västernorrland

9/11 9.30-11.00

Intresset för vätgas är rekordstort i Sverige, i Europa och i resten av världen. Intresset drivs av behovet om att ställa om till ett mer hållbart samhälle genom elektrifiering, utfasning av fossila bränslen men även för att minska importberoendet av energi från länder där säkerhetspolitiken påverkas. Enbart i Sverige bedömer WSP att det finns planerade projekt med ett elbehov som övergår 50 procent av Sveriges nuvarande elproduktion.

Västernorrland befinner sig mitt i denna omställning och det finns ett stort intresse för elintensiva etableringar i regionen där området vätgas främst är drivet av god tillgång på grön energi men också av globalt konkurrenskraftig totalkostnad. Samtidigt finns det flera andra satsningar i regionen och i Sverige som också kräver stora mängder grön el och som också kan bidra till regionens tillväxt.

Det gäller därför att redan nu ta höjd för de konsekvenser som det kommer att innebära samt att förstå, vilka utmaningar och möjligheter regionen står inför.

Teamslänk

Kunskapsseminarium: kompetensförsörjning inom Västernorrlands styrke- och utvecklingsområden

18/11 13.30-15.00

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering identifierar och synliggör länets prioriterade styrke- och utvecklingsområden. Tanken är att dessa områden, genom korsbefruktning, kan användas som hävstång för att främja innovation. WSP har i detta arbete gjort en analys av länets kunskapsintensiva yrkes- och kompetensstruktur inom dessa nio definierade områden samt ger förslag på hur en modell och arbetssätt kan vidareutvecklas för ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete i regionen.

Teamslänk


Tillbaka till toppen