Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Längre handläggningstider för företagsstöd

2021-03-17 16:51

För närvarande är väntetiden från inskickad ansökan om företagsstöd till att handläggning sker cirka 7-8 veckor.

Under lång tid har Region Västernorrland haft ett stort inflöde av nya ansökningar om företagsstöd. Det medför just nu att handläggningstiderna är längre än vanligt. För närvarande är väntetiden från inskickad ansökan till att handläggning sker cirka 7-8 veckor.

Rekordnivåer

Region Västernorrland beviljade 695 företagsstöd under 2020 vilket var en ökning med 287 procent mot för året innan. Merparten av dessa 695 beviljade företagsstöd var utvecklingscheckar. 

Utvecklingschecken är en del av Region Västernorrlands regionala företagsstöd. De regionala företagsstöden är statliga medel för att främja investeringar i regionen som skapar tillväxt. Utvecklingschecken riktar sig till små och medelstora företag och för investeringar i marknadsnära affärsutveckling. Utvecklingschecken togs fram efter utbrottet av Coronapandemin för att hjälpa regionens företag att ställa om till följd av ändrat kundbeteende.