Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Funktionsnedsatt barn vid dator

Barn med funktionsnedsättning ska få ökad möjlighet till läsning

2021-08-31 15:16

Projektet Läs på fler sätt! har fått stöd från Statens kulturråd med syftet att främja läsning och stärka läslust för barn med funktionsnedsättning. Läsning ger betydelsefulla effekter, det skapar förutsättning för delaktighet i ett demokratiskt samhälle, för bildning och personlig utveckling. Läs på fler sätt! är ett läsfrämjande projekt med folkbibliotek, korttidsboenden och särskola.

- Vi ser att samverkan mellan kultur och vård- och omsorgsverksamhet i kommunerna kan möjliggöra ökad delaktighet och tillgång till kultur. Kultur och läsfrämjande insatser är viktigt för att ge alla unga möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential utifrån egna unika förutsättningar, säger Maria Oldenmark, Kulturchef Region Västernorrland.  

Biblioteken - en plats för alla

Folkbiblioteken i länet ska vara en plats för alla, och barn och ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp för bibliotekens verksamheter. I dagsläget finns det ett behov av ett ökat stöd för att nå ut med biblioteksverksamhet till barn med funktionsnedsättningar. Enligt Folkhälsomyndigheten har barn med funktionsnedsättning generellt sämre levnadsvillkor när jämförelse görs med barn utan funktionsnedsättning, något som kan kopplas tillbaka till bristande tillgänglighet, kunskap och tillgång till stöd.

- Kultur för alla och satsningar på barn och unga är prioriterat i den regionala kulturplanen. Vi är glada för denna satsning på ökad delaktighet i samverkan med biblioteken i regionen, säger Hans Backlund (S), ordförande regionala nämnden för hållbar utveckling. 

Läsning på olika sätt

Varje bibliotek ska ha en given samarbetspartner för att nå barnen och utarbeta metoder för att ge barn med funktionsnedsättning ökad möjlighet att tillgå läsning på olika sätt och utifrån deras egna förutsättningar.    

- Vi hoppas på att det här projektet ska bli ett startskott på ett mer inkluderande arbetssätt där vi kan hitta metoder som passar fler barn och unga med funktionsnedsättning, säger Victoria Jonsson, Bibliotekarie Kramfors bibliotek.  

Projektet planeras bli tvåårigt och kommer innehålla en läsombudsutbildning från studieförbundet Bilda till personal på korttidsboenden, utbildning i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation till personal på biblioteken. Det kommer ske delprojekt i varje kommun som kan innebära möten med författare, sagostund med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, inreda en läshörna på korttidsboenden eller liknande.  

- Det är viktigt för alla barn och ungdomar att få bra tillgång till läsning anpassade efter sitt behov. Projektet ger oss på Häggen korttidsboende möjlighet att förstärka detta för barn och ungdomar hos oss som har ett extra stort behov av anpassade läsmöjligheter, positiva upplevelser i förhållande till läsning och den kunskap man kan få genom detta, säger Eva-Maria Ekbäck, enhetschef funktionsstöd Sollefteå Kommun.  

Korttidsboenden är en boendeform för barn och unga med funktionsnedsättning som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Projektet drivs av Regionbibliotek Västernorrland och är delvis finansierat av Statens kulturråd.  

Kontakt

Maria Oldenmark, Kulturchef
0611-802 63
maria.oldenmark@rvn.se