Märta Molin, regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland.
Märta Molin, regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland.

Märta Molin får förlängt uppdrag

2022-04-22 14:11

Märta Molin får förlängt uppdrag som regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland.

- Vårt regionala utvecklingsansvar har utökats under de senaste åren, därför känns det bra att vi får kontinuitet i ledningen av det fortsatta arbetet med regionala utvecklingsfrågor, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Märta Molin började arbeta i Region Västernorrland 2013 och det förlängda chefsavtalet sträcker sig över tre år.

- Jag ser fram emot att vidareutveckla det fina samarbete som vi har med kommuner, näringsliv och civilsamhälle för hållbar utveckling i länet. Målen i den regionala utvecklingsstrategin visar vägen, och vi har alla gemensamma möjligheter och styrkor, men även stora utmaningar att ta oss an i samverkan, säger Märta Molin.

- Vi har vidare en spännande period framför oss inom kulturområdet, med en ny regional kulturplan som tagits fram. Regionens folkhögskolor bedriver ett viktigt utvecklingsarbete, och vårt uppdrag kring folkhälsa är mer aktuellt än någonsin, säger Märta Molin.

Regional utveckling - ett av våra huvuduppdrag

Regional utveckling är ett av regionens huvudsakliga uppdrag utöver hälso- och sjukvård och tandvård. Regional utveckling innefattar tillväxt och näringsliv, kultur och folkbildning, miljö och hållbarhet, folkhälsa samt kollektivtrafik och infrastruktur. Arbetet genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030.


Tillbaka till toppen